bilde til sak om 2 samling_riktig legemiddelbruk

Utviklingssenter for sykehjem til den samiske befolkningen og Karasjok helsesenter deltar i nasjonalt læringsnettverk for hjemmetjenester. Fra venstre Merethe Fredeng, Ragnhild L. Nystad, Anne Øvrejord.

Karasjok tar samstemming på alvor

Publisert  Oppdatert 

Det var en svært engasjert og positiv gjeng som delte sine erfaringer på den andre samlingen i læringsnettverket samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Mange er godt i gang med prosjektet og ser allerede nå verdien av å jobbe systematisk for å unngå feilmedisinering.

Gode resultater i Karasjok  

Tre måneder ut i forbedringsprosjektet har blant annet teamet fra Karasjok i Finmark flere gode resultater og nyttige erfaringer å vise til. Målet deres er å gjennomføre samstemming av legemiddellisten til alle de 81 pasientene som deltar i prosjektet, innen august er omme. Her er de på god vei; flere av delmålene i fremdriftsplanen er krysset av, og de er allerede i gang med å lage en ny plan.

- Vi er godt i gang med å nå målet vårt. Ledelsen og personalet er informert om prosjektet og årskontroller av legemidler er planlagt for 64 pasienter. Vi har tilpasset prosedyrer for hjemmetjenesten, og de er blitt godkjent av avdelingssykepleier. I tillegg er sjekklisten tilpasset Karasjok, og vi har sendt ut informasjonsskrift til kommunen, sier fagutviklingssykepleier Ragnhild Nystad.

Ragnhild forteller at sykepleierne og hjelpepleierne er svært positive til prosjektet, de har et eierforhold til det, og ser både nytten og verdien av det arbeidet som er gjort hittil. Videre opplever de at legene lytter til dem.  

- På mange måter opplever vi at nå er det sykepleierne og hjelpepleierne sin tur. Dette er et prosjekt som vi eier og ser nytten av daglig. Vi må vise ledelsen at samstemming fungerer, men at selve systemet vårt er sårbart slik det er i dag, sier Ragnhild.  

Hjemmetjenesten i Karasjok har en god rutine for legemiddelhåndtering, men gjennom prosjektet har personalet innsett at rutiner som samstemming, legemiddelgjennomgang, administrasjon og utdeling må systematiseres og bedres.  

- Det ”pushet” som dette læringsnettverket gir, er akkurat det vi trenger for å komme i gang og videre med legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten, fortsetter Ragnhild.

Kulturelle utfordringer

Teamet fra nord har også involvert brukerne og pårørende i arbeidet med samstemming og legemiddelgjennomgang, og jobber med kommunikasjon og informasjon både på norsk og samisk.

- Vi har laget et informasjonsskriv om prosjektet på norsk og samisk til brukere og pårørende. Det rår en generell skepsis til medisiner og medisinbruk blant samer. Det er sjeldent en hører en same klage over helsa – de vil helst ikke uroe eller bry andre, eller helsevesenet med slikt. Det kan gi oss noen utfordringer, men ved å informere på deres språk vil de få en bedre forståelse av initiativet, avslutter Ragnhild.   

Les mer om innsatsområdet

Print