Forbedringsutdannelsen for leger

Allmennlege Nicolas Øyane og overlege Aase Lode Kalberg var blant de effektive deltakerne på den nye forbedringsutdannelsen. Ved hjelp av de nye metodene de lærte og to kolleger til, klarte de å forbedre monteringen av alle delene på Mr Potato Head til 16 sekunder.

Kjempet om forbedring

Publisert

20 leger fikk en tøff monteringsjobb da de skulle prøve ut småskalatesting i praksis. Nå tar de med seg metoden og andre nyttige verktøy inn i sine egne forbedringsprosjekter.

Pasientsikkerhetsprogrammet og Legeforeningen har startet opp en ny forbedringsutdannelse basert på erfaringer fra tilsvarende nordisk utdannelse. Det første kullet med 20 leger har de siste dagene vært samlet i Oslo.

På samlingen har deltakerne fått en innføring i System of Profound Knowledge, forbedringskunnskap. De har også fått opplæring i metoder for å drive forbedringsarbeid, og særlig testing av tiltak i liten skala. Denne metoden fikk de testet på Mr Potato Head, hvor lagene skulle montere alle delene på kortest mulig tid. Gruppene skulle planlegge, fordele oppgaver, teste med stoppeklokka og så evaluere hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Deretter oppdaterte de planen og gjorde en ny test. Rekorden endte på 16 sekunder.

Tenker nytt
Metoden for småskalatesting har fått deltaker og sykehjemslege Stephan Ore til å tenke nytt om sitt eget arbeid. Legene skal jobbe med sitt eget prosjekt mens de tar utdanningen. Ore sier samlingen har vært omfattende og velgjennomtenkt.

-Metodikken har fått meg til å reflektere mer over hensikten, målet og metodene i mitt eget forbedringsprosjekt. Jeg kommer til å endre prosjektet en del, sier han.

Vil ha bedre observasjoner
På sykehjemmet hvor Ore jobber, endrer de ofte på doser på medisinene til beboerne, eller fjerner medikamenter.

-Vi vet at i alle helseinstitusjoner i verden gjøres det for mange feil med medisinering. Bedre observasjoner av legemiddelvirkninger og bivirkninger av hele pleiepersonalet er etterspurt. Men ingen har klart å dokumentere effektiv metodikk for å øke deres deltakelse i dette viktige observasjonsarbeidet og rapportering av medisinendringer, sier han.

Sykehjemslegen likte godt metoden «Forbedringsmodellen», en internasjonalt anerkjent metode for å gjennomføre forbedringer i helsetjenesten. Den gir oss et raskt, dynamisk og hurtigarbeidende verktøy. Den kan gi veldig viktig kunnskap og endringer i vår måte å jobbe på i motsetning til klassisk forskningsbasert metodikk, mener han.

Bruker PDSA
Nå ser Ore fram til å gjøre småskala-testing av de endringene han ønsker å gjennomføre gjennom flere år med raske PDSA-sirkler (Plan-Do-Study-Act).

- Grundig arbeid med å forme målbeskrivelsen av prosjektet, målemetoden og tiltakene har ført til vesentlige endringer for mange av oss. Vi lærte om god og effektiv møtekultur, sette sammen gode forbedringsteam og hvordan måle om en forandring er en forbedring, sier han.

Målet hans er å få 80 prosent dekkende rapporter på legemiddelobservasjoner fra pleierne innen sommeren.

Nøkkelpersoner
Med utdanningen har Ore også fått nye tanker om hvordan han skal formidle prosjektet til deltakere og få dem involvert.

-Leger er viktige nøkkelpersoner i forbedringsarbeid. Det er viktig at vi har høy kompetanse på dette. Vi må huske på at vi har to jobber: jobben vår og arbeidet med å forbedre den, sier Ore.

Forbedrer helsetjenesten
Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder i pasientsikkerhetsprogrammet, roser deltakerne.

-Det er inspirerende å møte så mange dyktige leger som, i tillegg til å gjøre en forskjell som lege, også ønsker å forbedre den helsetjenesten de er en del av. Prosjektene deltakerne arbeider med vil forbedre både opplevelser og resultater for pasienter i helsetjenesten, sier Skjellanger.

- Jeg har ingen problemer med å anbefale denne utdanningen videre, avslutter Stephan Ore.

Legene møtes til to samlinger til i løpet av de neste fire månedene.

Print