fallillustrasjon

To piloter tester innsatsområdet forebygging av fall. Nå kan team fra sykehjem og sykehus melde seg på læringsnettverk for å komme i gang. Foto:Sykehuset Telemark

Kom i gang med forebygging av fall

Publisert  Oppdatert 

24. oktober starter læringsnettverket for innsatsområdet forebygging av fall. Samlingene arrangeres i Haugesund, og er tilrettelagt for team fra både sykehus og sykehjem.

For påmelding og program, klikk her

Tester tiltakene i sykehjem og sykehus

Tiltakspakken for forebygging av fall i helseinstitusjoner blir testet ut av to pilotprosjekter ved Sykehuset Telemark og Lekneshagen Bofellesskap i Vestvågøy kommune høsten 2012.

Les om pilotprosjektet ved Sykehuset Telemark her

Innsats mot fall ved Lekneshagen

Lekneshagen har over lengre tid hatt enn omfattende fallprotokoll der de registrerer alle fall, både med og uten pasientskade. Her registreres tidspunkt, kjønn, alder, skotøy og mer. Dette gir ledelsen god kunnskap om omstendighetene for pasientene som faller.

– Vi vet mye om fallene, men har ikke iverksatt noen tiltak før dette pilotprosjektet, sier prosjektleder Heidi Wiik.
Hun forteller at statistikken i seg selv har ført til en viss endring fordi personalet er mer bevisst på risikoen:

-    I 2011 hadde vi flest fall på fredager. Vi diskuterte årsaker til dette, eksempelvis at vi får varer eller at det er samlinger, men iverksatte ingen tiltak. Nå ser vi at det i 2012 er færre fall på fredager og dagen er ikke lenger den dagen flest faller på, avslutter hun.

Omfattende opplæring

Et av tiltakene som er iverksatt er at alle ansatte skal få opplæring i risikofaktorer knyttet til fall, forebygging av fall og tiltak.

Det er ikke så lett å få til opplæring av alle ansatte i en hverdag med ulike vakter.  Det har gått bra, vi har fått med de fleste på opplæringen.
-    Vi har delt på det, og vært seks stykker som har byttet på å ha opplæring.  Slik har vi klart å dekke alle. Det har vært nyttig, forteller Wiik.

Screener med STRATIFY

Pilotprosjektet er i gang med alle tiltak, inkludert en vurdering av fallrisikoen for alle pasienter. Til dette brukes verktøyet STRATIFY.  Helsefagarbeiderne er en viktig ressurs i gjennomføringen.

-    STRATIFY er så enkel at alle kan bruke den, samtidig som den fanger opp det viktigste. Hos oss har den skapt diskusjon rundt hva de ulike spørsmålene betyr for våre brukere. For eksempel ”urolige pasienter”. Vi har ingen som er direkte urolige, men enkelte er hvileløse. Diskusjonene på avdelingen har vært nyttig. Enkelte syntes verktøyet var vanskelig til å begynne med, så vi har lagt vekt på opplæring og ledelsesstøtte, avslutter Wiik.

Les mer om innsatsområdet og pilotprosjektene her

Print