Deltaker på Læringsnettverk for sykehjem i Vestfold oktober 2011

Læringsnettverk som metode har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere. Her er et team ved læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem.

Kom i gang med forebygging av infeksjoner

Publisert  Oppdatert 

7. november starter læringsnettverket for innsatsområdet forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter. Samme dag starter også læringsnettverk i forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner.

Deler av første og siste samling holdes samtidig for læringsnettverkene for forebygging av blodbaneinfeksjoner og forebygging av urinveisinfeksjoner. Samme team kan likevel ikke delta på begge læringsnettverk.

Forebygging av blodbaneinfeksjoner ved sentralt venekateter

For påmelding og program til læringsnettverk forebygging av blodbaneinfeksjoner, klikk her

Blodbaneinfeksjoner som kan relateres til sentralvenøse katetre (SVK-BBI) er en alvorlig komplikasjon med store konsekvenser. Pasienter som legges inn på intensivavdelinger er i utgangspunktet alvorlig syke, og bruken av sentralvenøse katetre øker infeksjonsfaren for pasienten ved at naturlige infeksjonsbarrierer blir brutt. En kanadisk studie fant at én av 20 innlagte pasienter ved intensivavdelinger i Calgary helseregion fikk en SVK-relatert blodbaneinfeksjon. Følgene var lengre sykehusopphold, økt sykelighet og dødelighet.

Forebygging av SVK-BBI er valgt som et innsatsområde i pasientsikkerhetskampanjen fordi dette er en pasientskade hvor det finnes dokumenterte og effektive tiltak for forebygging. Satsingen på dette feltet har også støtte i norske fagmiljøer.

For å hjelpe sykehus med å komme i gang med tiltakene arrangerer kampanjen læringsnettverk. Deltakere på andre læringsnettverk har hatt stor nytte av å delta på dem. 

Tiltakspakken og målingene testes i et pilotprosjekt ved Universitetssykehuset Nord-Norge for å se hvorvidt de fungerer i praksis. Helse Nord har vedtatt reduksjon av sykehusinfeksjoner som et satsningsområde i 2012, og pilotprosjektet er en del av dette arbeidet.

Les mer om innsatsområdet her

 

Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter

For påmelding og program for læringsnettverk forebygging av urinveisinfeksjoner, klikk her

Urinveisinfeksjoner rammer i underkant av to prosent av alle pasienter ved norske sykehus, og utgjør om lag 30 prosent av alle sykehusinfeksjoner.

For eldre på helseinstitusjoner er forekomsten over tre prosent, og urinveisinfeksjon er den vanligste årsaken til innleggelse fra sykehjem til sykehus. Nesten alle urinveisinfeksjoner i sykehus oppstår hos pasienter med urinkateter eller etter prosedyrer utført i urinveiene.

Urinveisinfeksjon som følge av blærekateter er svært vanlig, og nærmest alle med permanent innlagt kateter vil utvikle bakteriuri (bakterier i urinen). Urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter er som regel asymptomatisk bakteriuri, som normalt ikke har behøver behandling. Mer alvorlige komplikasjoner er symptomatisk urinveisinfeksjon, nyrebetennelse, nyrestein, blærestein, sepsis og død.

Tiltakspakken og målingene for innsatsområdet forebygging av urinveisinfeksjoner ifm bruk av kateter testes ut i et pilotprosjekt i Helse Førde. Medisinsk avdeling ved Lærdal sjukehus og Aurland sjukeheim deltar i pilotprosjektet.

Les mer om innsatsområdet her

 

Print