F.v. Kjell Idar Berg, rådmann i Vestvågøy kommune, Per Kristian Vareide, rådmann i Stavanger kommune, Svein Holen, rådmann i Skjåk kommune, Endre Sandvik, kommunaldirektør i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.

Fire nye kommuner i styringsgruppa

Publisert

Pasientsikkerhetsprogrammet øker innsatsen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og styrker derfor den kommunale innflytelsen i styringsgruppa.

Pasientsikkerhetsprogrammet har som mål å øke innsatsen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Derfor har styringsgruppa til programmet blitt utvidet med fire representanter fra ulike kommuner som skal bidra til nettopp det. En av de nye medlemmene er Kjell Idar Berg, rådmann i Vestvågøy kommune.

 - Etter at jeg mottok henvendelsen om deltakelse i styringsgruppa tok jeg kontakt med sekretariatet og hadde en samtale om hva en deltakelse i styringsgruppa innebar. Jeg fikk informasjon om prosjektet og det viktige arbeidet som gjøres, bla om at det jobbes tett på det operative nivået. Dette synes jeg hørtes både spennende og interessant ut og sa derfor ja til å delta, sier Berg på spørsmål om hvorfor han takket ja til å sitte i styringsgruppa.

Han kjente noe til programmet fra før gjennom etableringen av USHT Nordland. 

- Jeg håper å kunne bidra med innspill som sikrer at pasientsikkerhetsarbeidet i kommunene kan gjennomføres på en best mulig måte, gitt de rammebetingelser små og mellomstore kommuner har, sier han.

Sekretariatsleder for pasientsikkerhetsprogrammet Anne-Grete Skjellanger ser frem til å få nye medlemmer inn i styringsgruppa.

- Det er viktig for oss at den kommunale helse- og omsorgstjenesten tar i bruk kunnskapen pasientsikkerhetsprogrammet sitter på. Vi øker derfor innsatsen inn mot kommunene. Derfor er vi veldig glade for at vi nå får inn kompetansen de nye medlemmene sitter på, sier hun. 

De nye representantene i styringsgruppa er:

  • Svein Holen, rådmann i Skjåk kommune
  • Endre Sandvik, kommunaldirektør i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, Oslo kommune
  • Kjell Idar Berg, rådmann i Vestvågøy kommune
  • Per Kristian Vareide, rådmann i Stavanger kommune

 

 

Print