Kongen til Forbedringssamlingen

Hans Majestet Kongen ble tatt i mot av både helsedirektør Bjørn Guldvog, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, ordfører i Ullensaker Tom Staahle og politimester Jon Steven Hasseldal. Kongen møtte onsdag over 700 helsepersonell fra hele landet på Forbedringssamlingen til pasientsikkerhetsprogrammet.

Kongen snakket om åpenhet

Publisert

Hans Majestet Kongen uttalte seg både om åpenhet om helse og sine erfaringer som pasient ifbm Forbedringssamlingen.

Pasientsikkerhetsprogrammet fikk den store ære av å få besøk av Hans Majestet Kongen til Forbedringssamlingen 2. mars. Etterpå møtte kongen pressen, og snakket om sine erfaringer med helsevesenet og om at åpenhet gir trygghet. I Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad kan du lese mer om det kongen sa:

http://www.eub.no/nyheter/her-er-kong-harald-pa-besok-i-ullensaker

http://www.rb.no/tv/kongen-forteller-om-sin-egen-sykdom-5-43-245927.html

Her er Slottets omtale av besøket:

http://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=134809&sek=26939

 

Print