Foto: Stig Marlon Weston

Det blir arrangert flere kurs i hendelsesanalyse i 2020.

Kurs i hendelsesanalyse 2020

Publisert  Oppdatert 

Helsedirektoratet tilbyr opplæring for helsepersonell i metoden hendelsesanalyse.

Kurset gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt
– eller holdt på å gjøre det, under pasientbehandlingen. Det skal gjøre ansatte i helsetjenesten i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

Kurset er for ledere og ansatte i helsetjenesten, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, som jobber med og/ eller vil lære mer om hendelsesanalyser.

Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Se kursdatoer for 2020 her.

Kursinstruktører:

  • Hilde Normann, rådgiver, seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset. Utdannet fysioterapeut
  • Oddrun Burheim, spesialrådgiver, psykiatrisk sykepleier Sykehuset i Vestfold. Master i selvmordsforebygging
  • Kari Christensen, rådgiver seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland Universitetssjukehus. Utdannet sykepleier/helsesøster og har en MBA i strategi og ledelse
  • Tanya Ryder, dr. klinisk psykologi, Sykehuset i Vestfold
  • Per Otto Svendsby, jurist, Haukeland Universitetssjukehus
Kursholdere Hendelsesanalyse


Kursinstruktørene Hilde Normann, Oddrun Burheim og Kari Christensen er opptatt av å ha et systemperspektiv og se på hvordan en kan lære mest mulig på tvers når de underviser i metoden hendelsesanalyse.

Håndbok i risiko- og hendelsesanalyse

Håndbok i risiko-og hendelsesanalyse kan lastes ned på nettsidene til Helsedirektoratet.
Merk: Håndboken er under revisjon, og ny versjon kommer i januar 2020.

Kontaktperson:

Wenche Pedersen Patrono

Print