Illustrasjon Extranet Dr. Stephan Ore Oppsalhjemmet

(Foto: Stig Marlon Weston)

Kurses i målinger og SPC

Publisert  Oppdatert 

Pasientsikkerhetsprogrammet setter i gang en kursrekke om målinger og statistisk prosesskontroll. Nå er påmeldingslenken åpen.

Foretakene skal være sikret at teamene deres får hjelp med målinger også etter at pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes. Målingene er viktige når det jobbes med forbedringsarbeid.

Foretakene er bedt om å finne ressurspersoner som deltar på en kursrekke pasientsikkerhetsprogrammet setter opp. Det blir to kursdager og to veiledningsmøter via Webex hvor man går gjennom både bruk av målinger, databasen Extranet og statistisk prosesskontroll (SPC).

Første kursdag er 12. juni på Gardermoen. Ressurspersonene kan melde seg på HER. Fristen er 22. mai.

Lurer du på bakgrunnen og hvilke oppgaver du skal dekke som ressursperson? Se invitasjonsbrevet HER. Der er det også en sjekkliste.

Andre datoer i kursrekken:

29. august

Veiledning. Webex

3. november

Clarion Hotel & congress Oslo Airport, Gardermoen. Dagen etter Pasientsikkerhetskonferansen. Samme hotell.

5. desember

Veiledning. Webex

Print