Pasientsikkerhetskonferansen2016-publikum-25

(Foto: Stig Marlon Weston)

Lær om forbedring i Skottland

Publisert  Oppdatert 

Ønsker du å delta på et opplæringsprogram i pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk i Skottland? Søknadsfrist er 1. mai 2019.

Det skotske pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr hvert år et opplæringsprogram for klinikere i pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk. Helsedirektoratet er tilbudt fire plasser på dette opplegget for 2019-2020. Disse tildeles deltagere fra Norge etter søknad.

Formålet med opplæringsprogrammet er å styrke deltagernes evne og kunnskap om ledelse av pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid. Målgruppen for opplæringsprogrammet er helsepersonell i klinisk praksis, samt annet personell med ansvar for å forbedre pasientbehandling og pasientsikkerhet i egen institusjon.

Frist for søknader er 1. mai 2019.

Søknad sendes post@pasientsikkerhetsprogrammet.no merket «søknad til Scottish quality and safety fellowship». 

For å bli vurdert må du sende en komplett søknad. Det inkluderer foreign detail forms og søknadsskjemaet til I trygge hender 24-7. 

I margen til høyre finner du  søknadsskjema/prosjektskisse, håndboken for utdanningen som inkluderer informasjon om utdanningens innhold og programposter, og et invitasjonsbrev.

Egnet og forankret prosjekt

Det er et kriterium for vurdering at søker har full støtte fra egen virksomhet og at prosjektet deltaker tar med seg inn i utdanningen er egnet. Deltaker skal derfor fylle ut en prosjektskisse som en del av søknaden. Merk at skissen skal underskrives av både kandidat, nærmeste leder og sponsor (kan være samme person).

For mer informasjon om hvilke prosjekter som egner seg for utdanningen, se «valg av forbedringsprosjekt» under Nordisk forbedringsagentutdannelse.

Fire samlinger

Utdannelsen går over ca. 10 måneder og består av blant annet fire tredagers samlinger i Skottland, nettverksmøter, webkonferanser, rapporter og jobbing med et eget forbedringsprosjekt. I tillegg kommer videokonferanser.´

Deltakeravgift

Deltakeravgift er £14,000 per kandidat, med første nedbetaling (25 %) høst 2019 og andre nedbetaling i 2020 (75 %). Det understrekes at verken deltakeravgift eller utgifter til reise og opphold dekkes av Helsedirektoratet. Dette må dekkes av den virksomheten søkeren jobber ved.

HER kan du lese hva tidligere deltakerne syntes om opplæringsprogrammet.

Spørsmål? Ta kontakt på e-post post@pasientsikkerhetsprogrammet.no eller kontakt ida.waal.romuld@helsedir.no, Tlf. 45287959.

Print