Pasientsikkerhetsvisitt på gastrokirurgisk sengeområde på Ahus, med divisjonsdirektør Ivar Thor Jonsson.

Divisjonsdirektør Ivar Thor Jonsson har vært på pasientsikkerhetsvisitt på gastrokirurgisk sengepost på Akershus universitetssykehus og 14 andre seksjoner. Han synes pasientsikkerhetsvisittene blant annet har vært nyttige for å få forbedringsforslag fra de ansatte. (Foto: Akershus universitetssykehus)

Lærer og deler med pasientsikkerhetsvisitter

Publisert  Oppdatert 

På Ahus har de gjort 15 pasientsikkerhetsvisitter siden nyttår. Det har åpnet en ny kommunikasjonslinje, skapt et tverrfaglig fora og fører til at vi lærer og deler på tvers i divisjonen, mener divisjonsdirektøren.

Et av pasientsikkerhetsprogrammets verktøy for ledere er pasientsikkerhetsvisitter. Ledere og ansatte møtes på seksjonen, hvor personalet kan dele eventuelle bekymringer de har rundt pasientsikkerheten. Gruppa blir enige om hvilke tiltak som må gjennomføres.

På kirurgisk divisjon på Akershus universitetssykehus startet direktør Ivar Thor Jonsson opp med pasientsikkerhetsvisitter i januar. Så langt er 15 seksjoner i divisjonen besøkt.

Foreslår forbedringer

- Slike visitter skaper en ny kommunikasjonslinje hvor ansatte kan formidle sine tanker og forbedringsforslag til ledelsen på en strukturert, men uformell måte. Det at ansatte setter seg sammen i et tverrfaglig fora for å diskutere seg imellom rundt pasientsikkerhet har også vist seg å ha en egen verdi, etter som en travel sykehushverdag ofte gir lite rom for slike samtaler, sier Jonsson. Han mener visittene også gjør at de ulike seksjonene lærer og deler med hverandre på tvers.

Les mer om pasientsikkerhetsvisitter.

Risikoområder

Direktøren sier at de så langt ikke har fått noen store overraskelser under visittene. Men de ble klar over risikoområder da de diskuterte legemiddelsamstemming og legemiddelhåndtering med seksjonene. Sykehuset har blant annet flere ulike kurveløsninger for medikamenter. Nå jobber de med å få én gjennomgående løsning. Samtidig skal de jobbe med gode rutiner rundt legemiddelsamstemming og legemiddelhåndtering med den nye løsningen.

- Vi har også funnet forbedringsområder rundt gjennomføring av sjekklisten for trygg kirurgi. Det har ført til at dette er satt opp som et av de 10 høyest prioriterte satsingsområder i divisjonen i 2016, med tilhørende tiltaksplan, forteller han.

På de 15 seksjonene har de funnet flere større og mindre forbedringsområder som de vil jobbe med lokalt i avdelingene og fagmiljøene.

Vil formidle forbedringsarbeid

- Vi har også identifisert noen mer overordnede forbedringsområder i divisjonen. Ett av disse er at vi må sørge for at forbedringsarbeidet som gjennomføres formidles bedre til hver enkelt ansatt. For å forbedre vår avviks- og forbedringskultur må de ansatte se at meldte avvikshendelser fører til handling, og at vi er helt avhengig av at avvik meldes for å kunne drive godt forbedringsarbeid, sier Jonsson.

På kirurgisk divisjon har erfaringene med pasientsikkerhetsvisittene vært veldig positive, men Jonsson sier at skal de få reelle forbedringer, må ledelsen holde oppe trykket og ha god dialog med fagpersonene.

Pasientsikkerhetsvisitter er med på å bygge en god pasientsikkerhetskultur. I margen til høyre kan du lese råd for å jobbe systematisk med pasientsikkerhetskulturen.

Print