e6b9557e-215f-4a4c-a908-5bf8d98348c8

Foto: Stig Marlon Weston

Læring fra avviksmeldinger

Publisert  Oppdatert 

Visste du at du kan lese læringsnotater basert på avviksmeldinger fra hele spesialisthelsetjenesten?

Visste du at Helsedirektoratet utarbeider læringsnotater ut fra nasjonale avviksmeldinger? Alle meldinger om alvorlige avvik i spesialisthelsetjenesten, som har gitt eller kunne ha gitt en alvorlig pasientskade, inngår i Meldeordningens database.

Hvert år mottar de ca 10.000 meldinger om uønskede hendelser. Meldingene analyseres og for utvalgte risikoområder, lages det læringsnotater. Disse tar for seg hendelsene og beskriver hva som skjedde og hvilke faktorer som bidro til hendelsene. Læringsnotatene peker på forbedringsområder og kommer med forslag til områder for lokal gjennomgang for å styrke barrierene mot at tilsvarende hendelser skjer igjen.

Meldeordningen foreslår å bruke læringsnotatene til gjennomgang av risikofaktorer i egen virksomhet/avdeling og gjennomføre tiltak for å bidra til å redusere antall pasientskader. Læringsnotatene inneholder også eksempler på meldinger fra innmeldte hendelser. Eksempelhendelsene kan for eksempel brukes i intern undervisning innenfor området.

Har du ikke har tilgang til læringsnotatene på arbeidsplassen? Da kan du sende en e-post til meldeordning@helsedir.no og be om å få kommende utgivelser tilsendt.

Du kan finne læringsnotatene ved å følge denne lenken

Print