ernæring

(Foto: Stig Marlon Weston)

Les våre nye tiltak mot underernæring

Publisert  Oppdatert 

Underernæring forbindes med økt sykelighet, lengre sykehusopphold og høyere dødelighet. Nå er våre nye tiltakspakker for forebygging og behandling av underernæring klare.

Det anslås at hver tredje pasient i norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring. Trolig er tallet enda høyere ved sykehjem og i hjemmetjenesten. Nær halvparten av pasienter som skrives ut fra sykehus til sykehjem, er i ernæringsmessig risiko og trenger tiltak.

22. - 23. mars 2017 samles team fra sykehjem, hjemmetjeneste og sykehus over hele Norge til nasjonalt læringsnettverk i Stavanger. HER kan du lese tiltakspakkene som har som hovedtiltak risikovurdering, kartlegging, gi tilstrekkelig ernæring og overføring av informasjon.

Print