piloter

Skedsmotun bo- og behandlingssenter med både sykehjem og hjemmetjeneste (til venstre), Helgelandssykehuset Mo i Rana (midten) og Martina Hansens Hospital delte av sine erfaringer på læringsnettverket. De har de siste månedene testet tiltakene for tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

- Lettere å vurdere om det haster

Publisert  Oppdatert 

Legevakten ser stor forskjell på oss og andre etter at vi begynte med tiltakene for tidlig oppdagelse av forverret tilstand. De sier det er lettere å vurdere hvilke pasienter det haster med, sier piloter på sykehjem og hjemmetjeneste.

I februar startet læringsnettverket for tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Team fra både sykehjem, hjemmetjenester og sykehus over hele landet fikk høre hvilke erfaringer pilotene hadde gjort med den nye tiltakspakken.

Både på Skedsmotun bo- og behandlingssenter og i hjemmetjenesten i Skedsmo i Akershus hadde de gode erfaringer. De opplevde at det var blitt lettere å kommunisere om hvor dårlig pasienten var, etter at de begynte med skåringsskjemaet NEWS (National Early Warning Score) som gir skår etter sju parametre. Tidligere kunne det bli snakk om at «pasienten er pjusk». Nå synser vi mindre, og har skjema å gå etter, fortalte sykepleier Marit McParlan i hjemmetjenesten.

Har utstyrssekker

I hjemmetjenesten har de ansatte også fått egne utstyrssekker, så de slipper å dra inn igjen og hente utstyr om en bruker skal sjekkes.

- Tilbakemeldingen fra pasienter og pårørende er at de opplever økt trygghet og profesjonalitet etter at vi startet med tiltakene, sa Torild Nordengen i hjemmetjenesten.

Hun viste også til økt brukermedvirkning, mer refleksjon blant ansatte og mer faglig diskusjon.

Fanget opp syk kvinne med NEWS

I tillegg hadde de en bruker som de trodde var stresset og deprimert på grunn av sorg, men hvor NEWS-skjemaet viste veldig høy skår. Dermed bar det inn på sykehus, hvor det viste seg at kvinnen hadde sepsis og et begynnende hjerteinfarkt.

Les mer om tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Lettere å vurdere pasientene

På Helgelandssykehuset Mo i Rana hadde de også gode erfaringer.

- Leger kan få opptil 55 henvendelser i løpet av en vakt. Det kan være vanskelig å vurdere om det haster når sykepleier sier «jeg har en pasient som er pjusk, og sliter med å få kontakt med ham». Nå ber vi sykepleierne å bruke NEWS i tillegg, og bruke kommunikasjonsverktøyet ISBAR, sa lege Andrey Kabaev på kirurgisk avdeling.

Bruker lommekort

Sykehuset har laget lommekort om ABCDE-vurdering (airways, breathing, circulation, disability og exposure), og et lommekort med NEWS på ene siden og hvilken lokal respons det skal utløse på andre siden.

Deres erfaring er at tiltakene gir trygghet for de som er litt ferske i gamet, og at de skaper mestring og trivsel hos de ansatte.

Simulerer og bruker e-læring

Hos den siste piloten, Martina Hansens Hospital, har de laget egne e-læringsmoduler og et simuleringssenter. I tillegg har de ukentlige fokusmøter og forbedringslister. Nå jobber de med å lage felles kurver for å slippe å registrere samme måling flere steder.

Jobber med tiltakene

Teamene som deltar på læringsnettverket er nå gått i gang med tiltakene på sine arbeidssteder. De skal ha flere samlinger per telefon og i Tromsø i løpet av de neste ni månedene, før tiltakspakken skal spres til flere avdelinger og poster på samme sted. Så skal tiltakene spres til andre sykehus eller kommuner.

Print