binary-3771-13464

Måling viser om endringene fører til forbedringer

Publisert  Oppdatert 

Skal vi finne ut om endringer gir forbedringer, må vi måle, skriver Anne-Grete Skjellanger på sykepleien.no

Pleie blir ikke automatisk bedre av å måle forekomsten av pasientskader eller i hvilken grad man klarer å innføre kunnskapsbasert praksis. Målinger i pasientsikkerhetsarbeidet handler om å vite hvor gode helsetjenestene er, og sammen med kollegene følge med på om de endringene man innfører, faktisk fører til forbedringer.

Les hele innlegget til sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger på sykepleien.no om hvorfor målinger er viktige i forbedringsarbeid her

Print