IMG_2396

Navneskilt med 5 tiltak for riktig legemiddelbruk i sykehjem.

Møre og Romsdal i gang med kampanjen

Publisert  Oppdatert 

Utviklingssenteret i Møre og Romsdal deltok i kampanjens nasjonale læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og har nå startet arbeidet med å spre kampanjen videre til kommunene i fylket.

24 team fra sykehjem fra 15 kommuner deltok i den første samlingen i læringsnettverket som gikk av stabelen 4. april i Molde. Læringsnettverket, som strekker seg over et halvt år, har som mål å lære opp sykehjem i kommunene til å sikre at beboere på sykehjem får riktig legemiddelbehandling– og oppfølging. Fylkesmannen i Møre og Romsdal hadde samtidig oppstart av nettverk for sykehjemsleger – med svært god oppslutning.  

Imponerende innsats i forkant

Utviklingssenteret har lagt ned et betydelig arbeid i forkant av første samling, for å rekruttere kommuner. Alle deltakende team har forankret deltakelse på rådmannsnivå – et svært viktig suksesskriteriet for kampanjen. Videre har utviklingssenteret opprettet en egen blogg for riktig legemiddelbruk i sykehjem hvor relevant informasjon samt en guide for brukermedvirkning ble lagt ut før samlingen. Teamene ble også oppfordret til å fordele roller i forkant.

Nasjonal kampanje inspirerer

Kommunene kan hente mye god læring og inspirasjon fra det nasjonale læringsnettverket, som har vært gjennomført i alle utviklingssentre for sykehjem i landet. Resultater så langt viser at mange av sykehjemmene har oppnådd store forbedringer. Gjennom tiltak som gjennomføring av legemiddelgjennomganger, oppføring av indikasjon på legemiddellisten samt oppfølging og dokumentasjon av legemiddelbehandlingen, har pasientene fått en betraktelig bedre og tryggere legemiddelbehandling. 

Læringsnettverket for kommuner i Møre og Romsdal legger også stor vekt på brukermedvirkning. Rokilde sykehjem i Kristiansund har vært pilot for brukermedvirkning i den nasjonale kampanjen, og kan vise til mange forbedringstiltak som har styrket samarbeidet og oppfølgingen av pasienter og pårørende.

Utviklet guide for brukermedvirkning

Rokilde har blant annet utviklet en egen guide for brukermedvirkning i legemiddelbruk – et verktøy for å sikre riktig legemiddelbruk ved at pasienter og pårørendes erfaringer og ønsker blir lagt vekt på i legemiddelbehandlingen.

- Vi har fått tilbakemeldinger fra pårørende om at de ønsker å bidra til oppfølging av legemiddelbehandling. Det er de pårørende som kjenner pasientene best, og har mye å bidra med når det gjelder å observere endringer hos pasienten, sier Linda Kornstad Nygård, Forsknings- og utviklingsmedarbeider/konsulent ved utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal.

Les mer om innsatsområdet 

Print