trykksårdagen

Foto: Stig Marlon Weston.

Marker Stopp Trykksår-dagen 15. november

Publisert  Oppdatert 

De fleste trykksår kan forebygges. Likevel får en av fem pasienter i sykehus og sykehjem trykksår. Bli med og marker Stopp trykksår-dagen 15. november.

Trykksår bidrar til redusert livskvalitet og kan forårsake smerter, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død.

Vi håper sykehus, sykehjem og alle andre som jobber med pasienter blir med på markeringen av Stopp Trykksår-dagen 15. november.

I høyre marg finner du årets plakat, den kan lastes ned og trykkes eller printes. Mer materiell til dagen finner du hos Norsk interessefaggruppe for sårheling, som foredrag, matbrettunderlag og quiz. 

Husk også å bruke vår tiltakspakke for forebygging av trykksår. Tiltakene er:

  1. Vurder alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus og ved første møte med pasient i sykehjem
  2. Sikre nødvendig trykkfordelende utstyr/underlag hos alle risikopasienter
  3. Undersøk regelmessig huden til alle risikopasienter
  4. Sikre stillingsforandring og/eller aktivitet hos alle risikopasienter
  5. Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter
  6. Involver pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring av trykksårforebyggende tiltak
  7. Informer om trykksårrisiko og forebyggende tiltak ved henvisning, utskrivelse og overflytting

Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Interessefaggruppe for Sårheling og pasientsikerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 står bak den norske delen av den internasjonale markeringen. 

Print