Imperial College MSc

Nå kan du ta master i pasientsikkerhet i London

Publisert  Oppdatert 

Imperial College London og Institute of Global Health Innovation i Storbritannia tilbyr for første gang en mastergrad i pasientsikkerhet, med oppstart i oktober. Masteren tas som deltidsstudium og passer dermed også for deltakere fra Norge.

Introduksjon

Masteren er et toårig deltidsstudium, og gir en god teoretisk bakgrunn til prinsippene om pasientsikkerhet i helsevesenet. Den gir faglig opplæring, praktisk erfaring og en introduksjon til en rekke relevante forskningsmetoder.

Hovedtemaene i masteren inkluderer:

  • kvalitetsforbedringsteori og teknikker
  • oversikt over helsesystemet og pasientsikkerheten innen systemet
  • virkningen av skade på pasienter og ansatte
  • organisatoriske aspekter av sikkerhet, inkludert menneskelige faktorer og kultur
  • innovasjon i helsetjenesten, også innen pasientsikkerhet
  • systemtilnærming til sikkerhet
  • beslutningstaking
  • ledelse.

Oppbygging av mastergraden

Programmet består av åtte moduler med ansikt-til-ansikt-undervisning. Hver modul varer en uke. Studentene vil få tilgang til materiale som skal leses undervisningen. 

I tillegg til disse modulene, vil studentene få tilgang til to online-moduler, som skal gjennomføres i løpet av programmet. Alle studentene skal skrive en masteroppgave som kan gjennomføres på eget arbeidssted med veiledning fra en faglig veileder.

Opptakskrav

Målgruppen er doktorgradsstudenter, klinikere, helsepersonell og politiske beslutningstakere. Kandidater forventes å ha en grad i et relevant fag, samt minst tre års relevant arbeidserfaring i et helse-, politikk- eller pasientsikkerhetsmiljø.

Les mer om mastergraden her og i brosjyren i margen til høyre (nederst på mobil)

Print