flyer-hjerneslag

Nasjonal kampanje om hjerneslag

Publisert  Oppdatert 

Helsedirektoratet lanserer nå en nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Bruk anledningen til å jobbe aktivt med vår reviderte tiltakspakke for behandling av hjerneslag.

Den nasjonale informasjonskampanjen er utviklet sammen med brukerorganisasjonene og sentrale fagmiljøer. Den vil bestå av flere elementer, som reklamefilm som vil bli vist på TV. TV-filmen vil bli vist i 2-3 uker, mens andre kampanjeelementer vil være aktive ut året. Se informasjonen og videoen HER.

Målet er at flere blir oppmerksomme på symptomene og tar raskt kontakt med 113 hvis mistanke om hjerneslag. På den måten kan flere få behandling i tide og overleve med god livskvalitet.

Hovedbudskapene er enkle og konkrete:

  • Er det plutselig vanskelig å prate, smile og løfte armene kan det være hjerneslag.
  • Ring 113, hvert sekund teller.

Oppdatert tiltakspakke for hjerneslag

Den nasjonale kampanjen og økt oppmerksomhet på hjerneslag gir en gyllen anledning til å sette fokus på og jobbe aktivt med vår reviderte tiltakspakke for hjerneslag og synliggjøre mulighetene som ligger i ny løsning for uttrekk av data fra Hjerneslagregisteret.

Budskapet i kampanjen sammenfaller med tiltak tre i tiltakspakken, som handler om tid fra symptomer oppstår til behandling.

I margen til høyre finner du vår flyer og plakat for den oppdaterte tiltakspakken for behandling av hjerneslag.

Les mer om pasientsikkerhetsprogrammets innsatsråde for behandling av hjerneslag.

Print