ikoner større

Nasjonale piloter på nye innsatsområder er valgt

Publisert  Oppdatert 

Mange ønsket å bli pilotprosjekter. Nå har pasientsikkerhetskampanjen valgt pioloter for reduksjon av: fall, urinveisinfeksjoner, trykksår og infekjson ved sentralt venekateter.

Sekretariatet mottok nærmere 20 forslag til pilotprosjekter for de fire nye områdene.

- Vi ble overrasket over at så mange institusjoner ønsker å gjennomføre pilotprosjekter med oss, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger. Hun synes det er særlig gledelig at forslagene kommer fra hele landet, og både store og små sykehus. – Vi er opptatt av at pasientsikkerhetskampanjen skal være helhetlig, derfor er det viktig for oss å inkludere helsetjenesten i sin fulle bredde.

Følgende prosjekter er valgt ut:

•    Reduksjon av fall i helseinstitusjon: Sykehuset Telemark HF og Lekneshagen bofelleskap, Vestvåkøy kommune
•    Reduksjon av trykksår: Akershus universitetssykehus HF
•    Reduksjon av urinveisinfeksjoner ifm bruk av kateter: Helse Førde
•    Reduksjon av infeksjon ved sentralt venekateter: Universitetssykehuset Nord-Norge

Tiltakspakker for reduksjon av fall i helseinstitusjon, reduksjon av trykksår og reduksjon av urinveisinfeksjon ifm bruk av kateter skal testes i pilotprosjekter både i sykehus og sykehjem.

- Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet med disse pilotprosjektene. Alle innsatsområdene har oppnådd svært gode resultater i andre land. I Wales har et sykehus med 92 avdelinger nærmest utryddet trykksår og lungeavdelingen ved Hillerød Hospital i Danmark har gått opptil 500 dager uten SVK-relatert infeksjon.

- Det blir spennende å starte arbeidet med så mange motiverte prosjektledere og team, avslutter Skjellanger.

 

(publisert: 16.05.2012)

Print