2017-levanger-hematologisk

Nylig feiret hematologisk på Sykehuset Levanger at de hadde brukt skåringsskjemaet NEWS på 90 prosent av pasientene. Sykepleier Marie Maalø Skilbrigt (nummer tre fra venstre) opplever at de fanger opp forverring hos pasientene tidligere enn før. (Foto: Sykehuset Levanger)

NEWSer 90 prosent av pasientene

Publisert  Oppdatert 

Avdelingen på Sykehuset Levanger sjekker nå tegn til forverring hos 90 prosent av pasientene med skåringsskjemaet NEWS.

- Skjemaet er håndfast og konkret, og gjør det lettere å kommunisere med annet personell. Det er enkelt å forstå om det er forverring eller bedring hos pasienten, sier sykepleier Marie Maalø Skilbrigt.

Hun jobber med hematologiske pasienter på Sykehuset Levanger. Hennes avdeling Medisinsk H Hem ble i februar med på nasjonalt læringsnettverk for tidlig oppdagelse av forverret tilstand. På få måneder har Skilbrigt og kollegene gått fra å bruke skåringsverktøyet NEWS på 0 prosent av pasientene til nærmere 90 prosent. Med NEWS følger de med på respirasjonsfrekvens, SpO2, oksygentilførsel, temperatur, systolisk blodtrykk, puls og bevissthetsnivå. Ulike skår gir ulike fargekoder, som angir hvor ofte pasienten må sjekkes på ny.

Høyere respirasjon ved infeksjon

- Tidligere hadde vi et tettpakket observasjonsskjema som ikke fungerte godt nok. Vi fikk ofte ikke fulgt med på respirasjon og bevissthet. Med de fargede feltene på NEWS ser vi lett om det er utslag, forteller Skilbrigt.

Hun sier at de blant annet ser at respirasjonen blir høyere når pasienten har fått en infeksjon.

Lett å lære

Sykepleieren mener NEWS-skjemaet er lett å lære bort og lære. Etter en stund følte hun også at det gikk raskt å fylle det ut. Avdelingen har skjemaet fremst i permen, så man blir påminnet om å fylle det ut. Pleierne skriver også poeng i kurven, og da blir det synlig om en av parameterne mangler. Da er det bare å gå tilbake og måle.

Oppdager forverring tidligere

Skilbrigt sier at de har etablert et godt system for å lære opp nye turnusleger og vikarer i NEWS. Til andre som skal i gang med skjemaet, sier hun også at det er viktig at de ansatte får kunnskap om hvor viktig det er, så de blir motivert.

- Jeg opplever at vi fanger opp forverring tidligere enn før, sier hun.

Les mer om de andre tiltakene for tidlig oppdagelse av forverret tilstand HER.

Print