Slåtthaug sykehjem

(Foto: Magnus Lysén)

Nominér til Forbedringsprisen

Publisert  Oppdatert 

Har dere fått resultater innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø? Da kan du foreslå ditt team, din leder, din kollega eller deg selv til Forbedringsprisen.

Tidligere har pasientsikkerhetsprogrammet delt ut lederpris i pasientsikkerhet, en for kommunal helse- og omsorgstjeneste og en for spesialisthelsetjeneste. Også i år blir det to priser. Men denne gangen er prisen endret til å kunne omfatte team, enkeltperson eller leder.

Kriterier for aktuelle kandidater er at de eller den har:

  • Satt konkrete mål for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø /pasientsikkerhetskultur (skriv målene i nominasjonsskjemaet i høyre marg).
  • Har iverksatt tiltak
  • Har oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater. Her trenger vi konkrete eksempler og tall.

Fjorårets prisvinnere var Elin Haug Nygård fra Oppsalhjemmet og Jo Volle fra Helse Møre og Romsdal og Martin Veland fra Lovisenberg diakonale sykehus. Les mer HER.

Alle kan melde på kandidater. Det er viktig at nominasjonen er konkret på mål, tiltak og tallfestede resultater.

Bruk skjema i høyre marg når du nominerer. Det er et skjema for kommunal helse- og omsorgstjeneste og et for spesialisthelsetjeneste. Nominér ditt team, din leder, din kollega eller deg selv.

Nominasjonsskjemaet sendes per e-post til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no innen 4. april 2018.

Spørsmål? Ta kontakt med: cecilie.bakken.hostmark@helsedir.no

Print