Diakonhjemmet-38

(Foto: Stig Marlon Weston)

Nordisk forbedringsagentutdannelse

Publisert  Oppdatert 

Nordisk opplæringsprogram i forbedringsarbeid. Utdanningen gir kompetanse i å iverksette og lede ambisiøse forbedringsprosjekter som kan føre til markante forbedringer i helsetjenesten.

– Vi vet av erfaring at endringer tar tid å innføre, og det er viktig å sikre at endringer også fører til forbedringer. Derfor bygger vi opp kompetanse hos nordiske forbedringsagenter. Vi ønsker at den kompetansen som deltakerne får og de lokale forbedringsprosjektene de arbeider med i programmet, skal utgjøre en positiv forskjell i årevis fremover, sier Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

Programmet varer i ti måneder og består av tre samlinger, telefonkonferanser og individuell veiledning og rådgivning. Ca. 15 danske og 15 norske klinikere i helsetjenesten plukkes ut til hvert kull for å delta i et opplæringsprogram.

Nytt kull startes i mars 2018. Se søknadsskjema og håndbok i høyremargen (nederst på mobil).

Søknadsfristen er 10. november 2017.

Datoer for samlinger i 2018:

 • 6 - 8. mars 2018 i København
 • 8 - 9. mai 2018 i Oslo
 • 7. - 8. november 2018 i København

Mål for utdanningen

Noen av målene med Nordisk opplæringsprogram i forbedringsarbeid, er at deltakerne etter opplæringen kan:

 • Sette ambisiøse, men realistiske mål for forbedringsarbeid
 • Bruke spesifikke metoder for å teste ut nye arbeidsrutiner
 • Bruke målinger og verktøy for å vurdere om en endring er en forbedring
 • Lede forbedringsarbeid og involvere kollegaer
 • Bruke metoder for å spre forbedringer og sikre at forbedringene vedvarer

Utdannelsen er praktisk orientert. Alle som deltar i Nordisk forbedringsagentutdannelse må derfor ha et klinisk forbedringsprosjekt som de skal jobbe med i løpet av perioden.

nls

Valg av forbedringsprosjekt

Deltakerens valg av forbedringsprosjekt er viktig for best mulig læring under utdanningen. Allerede ved søknad må deltakerne ha en formening og en foreløpig plan om hvilket prosjekt som skal gjennomføres. Denne planen legges ved søknad om opptak.

Et velegnet prosjekt for deltakelse i forbedringsagentutdannelsen oppfyller følgende

 • Prosjektet har som mål å forbedre klinisk praksis.
 • Prosjektet er i tråd med virksomhetens overordnede strategi og kvalitetsmål.
 • Prosjektet kan forventes å ha stor betydning for virksomheten og dens ledelse, for eksempel ved å ta tak i utfordringer knyttet til at
  • pasienter opplever problemer med sikkerhet, service eller resultater, eller
  • det er behov for å redusere kostnader samtidig som at kvalitet opprettholdes eller forbedres.
 • Prosjektet er tenkt etablert som et teamsamarbeid, ikke et enkeltmannsprosjekt.
 • Prosjektet kan gjennomføres innenfor utdannelses tidsramme.
 • Det er identifisert resultatindikatorer, som er direkte relatert til prosjektets mål og det er meningsfullt å måle på disse over en 10-måneders periode.
 • Prosjektet er støttet av ledelsen for det avsnitt/avdeling hvor prosjektet utføres. Dette innebærer blant annet å sette av tid til forbedringsagenten og hjelp til å fjerne barrierer for forbedringer i løpet av prosjektperioden.

Eksempler på problemstillinger

For prosjekter som er velegnet i forbedringsagentutdannelsen

 • Forbedring av en eksisterende prosess som i dag ikke fungerer optimalt.
 • Utvikling av ny prosess som skal avløse en ikke velfungerende prosess.
 • Utvikling av ny prosess, hvor man forventer å kunne oppnå bedre resultat enn i dag.

For prosjekter som ikke er egnet i forbedringsagentutdannelsen

 • Utvikling av et målesystem for kvalitet og pasientsikkerhet.
 • Utvikling av et kvalitetsprogram.
 • Utvikling og implementering av kompetanseutviklingsprogrammer.
 • Ethvert prosjekt, hvor du ikke kan besvare "hvordan vet du at en forandring er en forbedring" innenfor utdannelsens tidsramme.
 • Prosjekter uten ledelsesstøtte og -oppbakking.
 • Prosjekter som omhandler akkreditering eller annen monitorering av kvalitet.
 • Prosjekter som krever godkjennelse av etisk komite (av hensyn til tiden prosjektet skal gjennomføres innenfor).

Deltakeravgift:

Deltakeravgift er 35.000 danske kroner. Dette inkluderer pensumbøker, overnatting og mat. Reise til og fra kurssted er ikke inkludert og må dekkes av deltaker eller deltakers arbeidsgiver

Spørsmål vedrørende opplæringsprogrammet eller påmelding kan rettes til:

Print