LN ledelse

Andre samling i læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem

Norges første læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem

Publisert  Oppdatert 

Utviklingssenter for sykehjem i Oslo arrangerer for første gang et læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet kun myntet på ledere i sykehjem. 14 sykehjem i Oslo deltar i læringsnettverket, som har som formål å styrke forankringen av pasientsikkerhetsarbeid i sykehjemmets ledelse.

Lederforankring er nøkkelfaktor for suksess

Tilbakemeldingene fra pilotprosjekter og tidligere læringsnettverk viser at lederforankring av pasientsikkerhetsarbeidet er helt sentralt for å lykkes. Hvis lederforankringen mangler, blir forbedringstiltakene tyngre å gjennomføre. Pasientsikkerhetsprogrammet har derfor gjort ledelse av pasientsikkerhet til et eget innsatsområde, og gjennomførte i 2013-2014 et læringsnettverk for ledere.

Nå har Utviklingssenter for sykehjem i Oslo i samarbeid med Sykehjemsetaten tatt dette et skritt videre og laget et læringsnettverk utelukkende for institusjonssjefer, avdelingssykepleiere og fagutviklingssykepleiere i sykehjem. 

- Vi har tidligere arrangert to læringsnettverk, og så da hvor viktig lederforankring var i forbedringsarbeidet. Arbeidet stoppet ofte opp hvis lederne ikke var om bord. Vi ønsker derfor å øke ledernes bevissthet om pasientsikkerhet og hvordan de kan spille en aktiv rolle som pådrivere for dette arbeidet på eget sykehjem, sier prosjektleder Torunn Wibe i Utviklingssenter for sykehjem i Oslo.

Sykehjemmene jobber med ulike tiltak innenfor ledelse av pasientsikkerhet. Flere av tiltakene er tidligere prøvd ut i sykehus, og gjennom læringsnettverket piloteres disse i versjoner tilpasset sykehjem.

Status halvveis i læringsnettverket

Læringsnettverket hadde første samling i januar, og tirsdag 28. april møttes deltakerne til sin andre samling, hvor de delte sine erfaringer om arbeidet så langt. Sykehjemmene har valgt seg ut enten et tiltak spesifikt for ledere eller et klinisk forbedringsprosjekt. Det er stor variasjon i hvor langt deltakerne er kommet i å iverksette tiltakene. Noen er så vidt kommet i gang og andre ser allerede klare forbedringer for brukerne.   

Aleris sykehjem på Lambertseter valgte å samkjøre sitt forbedringsprosjekt med et prosjekt de allerede hadde avtalt å kjøre i samarbeid med Tena. Prosjektet handler om reduksjon av lekkasjeproblematikk, og går ut på å ta i bruk en ny bleie kalt Tena identifi sensor wear. Bleien har en sensor som registrerer vannlating til et dataprogram, og oppgir tidspunkt og mengde urin i grafisk rapport.

Sykehjemmet har i første omgang testet bleiene på fem beboere, og resultatene har vært svært gode. Alle fem beboerne har gått ned i produktstørrelse og antall bleier per døgn, og resultatet er bedre inkontinenspleie. Det har vært langt færre lekkasjer etter første registrering, og beboerne har gått fra 15 til 2 lekkasjer per uke.

En av lederne ved Aleris Lambertseter uttalte at hun har blitt positivt overrasket over resultatene, for hun trodde de allerede hadde gode rutiner for dette. Det viste seg etter hvert  å være en sannhet med modifikasjoner. Prosjektet har resultert i flere fordeler for beboerne, og både de og pårørende er fornøyde. 

Bredt samarbeidsprosjekt

Utviklingssenter for sykehjem i Oslo arrangerer læringsnettverket i samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Sykehjemsetaten i Oslo. 

- Vi ser at arbeid med pasientsikkerhet konkurrerer med mange andre faglige initiativ og driftsrelaterte oppgaver på sykehjem, og det kan være vanskelig å prioritere. Læringsnettverket øker likevel forståelsen og engasjementet omkring pasientsikkerhetsarbeid, og det øker også dokumentasjonen og bevisstheten om pålagte krav, sier Wibe.

 

Print