Vibeke Bostrøm og Beth Lilja. Foto: Nils Fredrik Wisløff

Lederen av den danske pasientsikkerhetssatsningen, Beth Lilja, er imponert over innsatsen ved norske sykehjem. Fra venstre: Vibeke Bostrøm og Beth Lilja. Fote: Nils Fredrik Wisløff

Norske sykehjem inspirerer danskene

Publisert  Oppdatert 

Utviklingssentre for sykehjem over hele landet deltar i pasientsikkerhetskampanjen. Enkle, konkrete tiltak skal redusere pasientskader og optimalisere legemiddelbruken. Nå vil danskene lære av sykehjemmenes kvalitetsarbeid.


- Norge ligger langt foran Danmark når det gjelder pasientsikkerhetstiltak i primærhelsetjenesten. Det forteller Beth Lilja, leder av det Danske pasientsikkerhetsprogrammet Patientsikkert Sygehus.

For å lære av kvalitetsarbeidet som nå pågår ved norske sykehjem, deltok Lilja på andre samling i et av kampanjens læringsnettverk. Her utvekslet sykehjemmene erfaringer med tiltakene for å forhindre feilmedisinering.

Imponert over norske sykehjem

- Det er spennende å høre hvordan sykehjemmene jobber. Det gir oss mange ideer om hvordan vi kan starte arbeidet i Danmark, forteller Lilja. Hun tror tiltakene vil kunne overføres til Danmark uten endringer.

Hun er også nysgjerrig på de tre pilotprosjektene som utover høsten vil tilpasse tiltakene for riktig legemiddelbruk til hjemmetjenesten.

I tiden fremover vil tiltakspakkene for øvrige innsatsområder i den norske kampanjen også tilpasses kommunehelsetjenesten. Lilja ser frem til å følge dette arbeidet, og nevner innsatsområdene trykksår og fall som spesielt interessante.

Les mer om arbeidet ved utviklingssentrene

Pasientsikkerhet i Danmark

Danmark har lenge hatt en bred satsning på pasientsikkerhet. Innsatsen deres har i første omgang rettet seg mot sykehus. 

Når danskene nå planlegger programmet ”patientsikker kommune”, vil de støtte seg på erfaringene til deltakerne i den norske kampanjen. Pilotprosjektleder Vibeke Bostrøm har blitt invitert i løpet av høsten for å inspirere danske kommuner med resultatene fra norske kommuner.

Les mer om innsatsområdet riktig legemiddelbruk i sykehjem


Les mer om dansk selskab for patientsikkerhed

 

(Publisert 15.06.2012)

Print