Første rekke fra venstre: Ellen Tveter Deilkås (styremedlem), Janecke Thesen (vara), Sirin Johansen (styremedlem)og Ida Bakke (vara). Andre rekke fra venstre: Morten Pytte (styremedlem), Olav Røise (leder) og Eirik Søfteland (styremedlem). Lisbeth Sommervoll og Roger Veiby (styremedlemmer) var ikke til stede.

Første rekke fra venstre: Ellen Tveter Deilkås (styremedlem), Janecke Thesen (vara), Sirin Johansen (styremedlem)og Ida Bakke (vara). Andre rekke fra venstre: Morten Pytte (styremedlem), Olav Røise (leder) og Eirik Søfteland (styremedlem). Lisbeth Sommervoll og Roger Veiby (styremedlemmer) var ikke til stede. Foto: Bente Kristin Johansen

Ny spesialforening for leger med interesse for forbedringsarbeid

Publisert  Oppdatert 

I midten av november ble Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet stiftet. Den organiserer leger med interesse for forbedringsarbeid.

Det var under konferansen ”Enkelt og håndterlig – forbedringsarbeid i praksis” i regi av Legeforeningen at den nye spesialforeningen så dagens lys. Professor Olav Røise ble valgt som leder, og styret har allerede hatt sitt første møte.

- Vi vil engasjere oss i arbeidet med etableringen av den nye LIS-utdanningen der framtidenes spesialister skal lære mer om forbedringsarbeid og samhandling. Siden det er svært varierende kunnskap og erfaring med forbedringsarbeid ved avdelingene rundt om i landet, vil vi jobbe for at det etableres et kurskonsept der leger i utdannelse (den nye LIS-utdanningen) får trinnvis opplæring og ferdigheter som skal til for å drive slikt arbeid, forteller Røise.

Foreningen skal jobbe med mange ulike aspekter av kvalitetsforbedringstematikken. En av de første store milepælene foreningen planlegger er Høstmøtet 2018. 

- Vi har satt oss som mål å få til et “høstmøte” allerede i 2018 der vi vil lage program som skal fremme åpenhet, læring av feil og forbedringsarbeid. Vi ønsker å bidra til en “akademisering” av disse fagområdene. Det vet vi er viktig for at arbeidet skal få status og gi merittering på linje med de faglige foreningene. Det vil bli et sammensatt program med blant annet frie foredrag om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, sier Røise.

Foreningen skal bidra til å spre kunnskap om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet basert på dokumenterte erfaringer og vitenskap i hele helsesektoren. Han understreker at pasientsikkerhet og forbedringsarbeid er viktig arbeid som handler om god faglighet.

- Vi vil arbeide for at det etableres stillinger for leger som er interessert i forbedringsarbeid. Dette har vi noen svært positive erfaringer med allerede. Det fører til at slikt arbeid blir sett på som like viktig som faglig arbeid. God pasientbehandling handler om både god faglighet og god logistikk. Faget har vi god kontroll med mens logistikken og samhandlingen henger etter, fastslår Røise. 

Og er du en lege med interesse for disse problemstillingene er det bare å melde seg.

- Vi vil naturligvis også jobbe med synliggjøring og rekruttering for at vi skal bli en forening som kan gjøre en forskjell i helsetjenesten, avslutter Røise.

Foreningens formål er å:

  • bidra til kompetanseøkning og medisinsk ledelse av kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet på alle nivåer innenfor helsesektoren
  • oppmundre til og fremme kvalitetsforbedring i klinisk praksis og utdanning
  • Bidra til åpenhet om uønskede hendelser og feil
  • oppmuntre til og fremme forskning og publisering innen fagfeltet
  • spre kunnskap om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet basert på dokumenterte erfaringer og vitenskap
  • bidra til tverrfaglig samarbeid
  • arrangere et faglig møte årlig med deling av erfaringer på kvalitetsforbedring og vitenskapelige presentasjoner (høstmøte)
  • være høringsinstans
  • fremme kontakter med nordiske og internasjonale medisinske organisasjoner innen interesseområdet
  • oppmuntre til og fremme kontakt mellom leger, medisinstudenter og (medisinske) ledere med interesse for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten

Legeforeningen organiserer norske leger og jobber for faglige, økonomiske og sosiale interesser for sine medlemmer. Så snart Legeforeningens sentralstyre formelt godkjenner Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet som spesialforening, blir foreningen Legeforeningens nittende spesialforening.

Print