sepsis

(Foto: Guro Skjelderup)

Ny tiltakspakke om sepsis klar

Publisert

Tiltakspakken for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis er nå ferdigstilt til neste ukes læringsnettverk og lagt ut på nettsiden vår.

Hvert år har rundt 55 000 pasienter i norske sykehus sepsis. Våre tiltak går på tidlig oppdagelse og diagnostisering av sepsis, ABCDE-vurdering (sikre frie luftveier, adekvat respirasjon og sirkulasjon), bruke skåringsverktøy for risikovurdering og diagnostisering, ta blodprøver og prøver til mikrobiologi og å gi antibiotika innen en time etter diagnosetidspunkt.

HER kan du laste ned tiltakspakken i høyre marg.

8. - 9. mars samles team fra akuttmottak over hele landet til nasjonalt læringsnettverk i Oslo.

Print