Pasientsikkerhetskonferansen2016-publikum-25

Bildet viser engasjerte deltakere på Forbedringssamlingen i mars. (Foto: Stig Marlon Weston)

Nye datoer for læringsnettverk

Publisert  Oppdatert 

Datoene for flere læringsnettverk er blitt litt utsatt. Se de nye datoene her.

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Tiltakene for tidlig oppdagelse av forverret tilstand blir nå testet ut i Helgelandssykehuset Mo i Rana, Martina Hansens Hospital i Bærum og Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Akershus (sykehjem og hjemmetjeneste).

Tidligere ble det opplyst om at nasjonalt læringsnettverk skulle starte i januar 2017. Nå utsettes det til 8. til 9. februar, i Tromsø.

Læringsnettverket arrangeres av Helse Nord og sekretariatet i pasientsikkerhetsprogrammet.

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis

Tiltakspakken for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis testes ut ved Sykehuset Telemark i Skien, Helse Møre og Romsdal Ålesund sjukehus og Sykehuset i Vestfold. Første samling for nasjonalt læringsnettverk flyttes fra februar til 8. til 9. mars 2017.

Læringsnettverket arrangeres av Helse Sør-Øst og sekretariatet i pasientsikkerhetsprogrammet.

Forebygging og behandling av underernæring

Tiltakspakken testes ut både ved Stavanger universitetssykehus, Slåtthaug sykehjem i Stavanger og i hjemmetjenesten i Time kommune i Rogaland. Første samling i læringsnettverket blir trolig 22. til 23. mars 2017, og arrangeres av Helse Vest og sekretariatet i pasientsikkerhetsprogrammet.

Brukermedvirkning

I september 2017 planlegger vi et nasjonalt læringsnettverk for brukermedvirkning. Informasjon om datoer kommer senere. Les mer her.

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel

Videre oppfølging av innsatsområdet forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel er overført til Kriminalomsorgen.

Print