Jason Williams fra LifeQI presenterer funksjonene på opplæringssamlingen i Oslo 6. juni.

Jason Williams fra LifeQI presenterer funksjonene på opplæringssamlingen i Oslo 6. juni.

Nytt måleverktøy testes

Publisert  Oppdatert 

LifeQI gjør det lettere for forbedringsteam å planlegge og gjennomføre lokalt forbedringsarbeid. Nå tester vi det nye måleverktøyet.

Sammen med seks andre team piloterer pasientsikkerhetsprogrammet måleverktøyet LifeQI. Målet er å finne ut om det kan være et nyttig verktøy for å følge opp lokalt forbedringsarbeid.

Siden 2010 har databasen Extranet blitt brukt til å følge opp lokalt forbedringsarbeid. Extranet begynner å bli en eldre plattform med lite utviklingsmuligheter og det har lenge vært behov for å finne andre alternativer.

Flere nyttige funksjoner og bedre samarbeid på tvers

LifeQI er en nettbasert plattform som gjør det lettere for forbedringsteam å planlegge og gjennomføre lokalt forbedringsarbeid.

Plattformen inneholder alle de kjente målefunksjonene i Extranet, men i tillegg har man mulighet til å bruke flere, nyttige funksjoner som for eksempel å lage driverdiagrammer, planlegge småskalatesting (PDSA), lage run- eller kontrolldiagrammer, eller bruke SPC-testene for å oppdage spesiell variasjon. Man kan også lage prosjektrapporter og aggregere resultatene i et dashboard.

I tillegg bidrar LifeQI til å fremme samarbeid og erfaringsutveksling mellom team og organisasjoner, for eksempel mellom sykehus og sykehjem.

Tar utgangspunkt i forbedringsmodellen

LifeQi tar utgangspunkt i Forbedringsmodellen, en metodikk som pasientsikkerhetsprogrammet bruker og som står sentralt i Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Vi vurderer derfor LifeQI som et interessant verktøy, og har invitert alle helseforetak og flere kommuner til å hjelpe oss med å teste verktøyet gratis. 

Testing høsten 2018

For å vurdere om LifeQI bør anbefales for videre bruk har Norlandia sykehjem, St. Olav Hospital, Nordlandssykehuset, Vestre Viken, Haraldsplass og Helse Møre og Romsdal sagt seg villig til å teste verktøyet. De har vist stor interesse, og har konkrete planer for hvordan de skal bruke verktøyet. Pasientsikkerhetsprogrammet vil også teste det selv under forbedringsutdanning for leger.

I løpet av testperioden er det det satt opp en samling og flere webinarer for opplæring og brukerstøtte. Over nyttår vil Helsedirektoratet oppsummere brukererfaringene og gi sin anbefaling om videre bruk av verktøyet. Oppsummeringen vil publiseres på nettsiden.

Det er ingen foreløpige planer om å avvikle Extranet etter at Pasientsikkerhetsprogammet er over, og brukerstøtte og veiledning i bruk av Extranet blir tilgjengelig også etter 2018.  

Er du interessert i å lære mer om verktøyet finner du mer informasjon her. Du kan også prøve deg frem gratis i 30 dager.

Print