Forbedringsagenter

Den nordiske forbedringsagentutdannelsen gir kompetanse i å drive og lede effektivt forbedringsarbeid i helsetjenesten

Nytt opptak til Nordisk forbedringsagentutdannelse

Publisert  Oppdatert 

Vil du iverksette og lede ambisiøse forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Et nytt kull forbedringsagenter starter opp i oktober 2015!

Det norske pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 og Dansk Selskab for Patiensikkerhed inviterer til nytt kull i Nordisk forbedringsagentutdannelse, som er et opplæringsprogram i forbedringsarbeid for helsepersonell.

Utdannelsen innebærer å iverksette og lede ambisiøse forbedringsprosjekter som kan lede til markante og vedvarende forbedringer i helsetjenesten, til det beste for pasient og pårørende. I løpet av utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt i egen virksomhet.

Utdannelsen vil gi kompetanse i:

  • Ledelse av forbedringsarbeid
  • Metoder for å teste nye arbeidsformer
  • Implementering
  • Metoder for å spre forbedringer
  • Systematiske målemetoder for å sikre vedvarende forbedringer

Hvem kan melde seg på?

Utdannelsen er forbeholdt klinikere som arbeider i klinisk praksis. Det er reservert 15 plasser til norsk deltakere. Plassene fordeles mellom helseforetakene og kommunene.

Utdannelsen er praktisk orientert. Alle som deltar i Nordisk forbedringsagentutdannelse må derfor ha et klinisk forbedringsprosjekt som de skal jobbe med i løpet av perioden. Vi ber derfor om kort prosjektskisse vedlagt søknaden. Les mer om hva som er et egnet forbedringsprosjekt for utdannelsen.

Invitasjonen til det nye kullet er sendt til de regionale helseforetakene og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylkene. Disse formidler invitasjonene til aktuelle kandidater for deltakelse i Forbedringsagentutdannelsen.

Deltakerne vil motta veiledning underveis. Utdannelsen er etablert etter modell fra the Improvement Advisor Professional Development program, ved The Institute for Healthcare Improvement i USA.

Datoer for samlingene

Samling 1: 6. - 8. oktober 2015
Samling 2: 1. - 2. desember 2015 

Samling 3: 24. - 25. mai 2016 

Søknadsfrist: 1. september 2015.

Påmelding går til pasientsikkerhetsprogrammet via de regionale helseforetakene og utviklingssentrene i fylkene. Søkere vil få beskjed om tildeling av plass innen 10. september 2015.

Spørsmål vedrørende opplæringsprogrammet eller påmelding kan rettes til Ida Waal Rømuld: Ida.Waal.Romuld@helsedir.no, tlf.nr +47 452 87 959. 

Mer om forbedringagentutdannelsen

Print