Nyttig kunnskapsdeling

Av Birgitte Gransæther
Publisert  Oppdatert 

Sterk motivasjon for videre arbeid på læringsnettverk for forebygging av overdosedødsfall i Tromsø.

- Det er veldig motiverende å jobbe i grupper slik som her – og lære av andre deltagere som har samme ambisjoner og mål som oss, sier sykepleier Kristine Helset Holtan fra Vestre Viken HF.

På andre samling i læringsnettverket presenterte de rundt 90 deltagerne hva de har lykkes med og hva som er utfordringer i det videre arbeidet med forebygging av selvmord.

Praktisk drahjelp

Holtan sier entusiasmen i gruppene er viktig for å ta innsatsen videre når hun kommer tilbake til sin jobbhverdag. Lege Brita Kumle støtter kollegaen:

-        Læringsnettverket gir praktisk drahjelp til å sette forebyggingsarbeidet i system.  I tillegg er det nyttig å knytte kontakter med flere på samme fagfelt – og veldig mye å lære av de andre deltagernes erfaringer og innspill.

 

P1020725

Kristine Helset Holtan (t.v.) og Brita Kumle fra Vestre Viken HF

Kriseplan, time i hånda, informasjon til pasientene og overdosekort.  Det er noen av tiltakene som teamene har tilbudt pasientene i løpet av den tiden læringsnettverket har vært operativt. Les om hele tiltakspakken  her

I gruppesesjonene fortalte flere av deltagerne at mange av tiltakene i pakken allerede var del av driften på deres avdeling eller enhet, men at systematikken varierte:

-        Vi erfarer at det utfordrende å være i drift samtidig som tiltakene skal implementeres, sa Sigurd Bjørke fra Rusbehandling Midt-Norge. Men rutinene skal nå inn i driften og vi trenger å jobbe grundig for sikre at alt kommer på plass.

Utfordringer

Flere av deltagerne pekte også på utfordringer knyttet til registreringer og det å få spredd informasjon om nye prosedyrer når medarbeidere går i turnus.   

Flere hadde flere gode erfaringer knyttet til førstehjelpsopplæring (hjerte- og lungeredning) av pasienter og med utdeling av overdosekort. Mange av pasientene har også gitt gode tilbakemeldinger på tiltakene og uttrykt at de føler seg bedre ivaretatt. 

Et kjempeløft

-        Jeg er helt sikker på at dette bedrer kvalitet på tilbudet til pasientene, sa Kari Lossius, leder for Bergensklinikkene og for arbeidet med utvikling av tiltakspakken.

Selv om ikke alle teamene læringsnettverket er kommet like langt med implementering av tiltakspakke, understreket hun at gode innspill er nyttige for alle

-        Jeg vet ikke om at det er laget noen tiltakspakke for denne pasientgruppen tidligere. Derfor er det dere gjør nasjonalt nybrottsarbeid og det er flott å se den felles interessen teamene har med tanke på kvalitetsøkning rundt det vi gjør. På rusfeltets vegne er jeg veldig stolt av det dere har fått til, oppsummerte hun.


 [BG1]olink

Print