2018-nordlandssykehuset-sepsis

I oktober i fjor lå akuttmottaket på Nordlandssykehuset i Bodø på en imponerende median på 32 minutter fra ankomst til sepsispasienten hadde fått antibiotika. (Foto: Nordlandssykehuset)

Oppdager ni av ti sepsispasienter tidlig

Publisert

På akuttmottaket på Nordlandssykehuset Bodø får de gitt 90 prosent av sepsispasientene antibiotika innen en time. Se hva de gjør, inkludert rødt merke på blodprøver og eget q-SOFA-felt på akuttskjemaet.

I oktober i fjor lå akuttmottaket på en imponerende median på 32 minutter fra ankomst til sepsispasienten hadde fått antibiotika. Fra mars til november i fjor deltok teamet fra Nordlandssykehuset på nasjonalt læringsnettverk i tidlig oppdagelse og behandling av sepsis.

Hanne-Marit Brenden er enhetsleder på akuttmottaket. Hun forteller at de har jobbet mye med undervisning, også for ambulansepersonell. Når blodprøve tas, legges det et rødt ark i rørpostpatronen så laboratoriet skjønner at det haster med blodprøven.

- Vi lagde også en ny akuttjournal med et eget q-SOFA-felt. Så testet vi det i småskala, gjorde endringer og testet det på nytt, forteller Brenden.

Brukte plakater og tavlemøter

Mottaket lagde plakater med oppgavefordeling i sepsismottak og algoritme på alle mottaksrom. De holdt tavlemøter med gjennomgang av kasuistikker.

- Vi fikk også en klinikkovergripende prosedyre for voksne med mistanke om sepsis ved Nordlandssykehuset HF Bodø, sier enhetslederen.

Resultater ble hengt opp på tavla. Underveis ble det premier til raskeste team, og når delmål var nådd. De feiret med sepsiskake da de nådde delmålet om at 70 prosent av sepsispasientene skulle ha fått antibiotika innen en time.

Utfordrende med beslutningsstøtte

Akuttmottaket fikk flere utfordringer underveis som de måtte finne ut av.

- For kirurgiske pasienter kan beslutningsstøtte til LIS 1 være utfordrende da LIS 2 og LIS 3 er opptatt på operasjon. Det var også vaktmøte for leger midt på dagen, som kunne føre til forsinket antibiotikabehandling, forteller Brenden.

Det var heller ikke alle sykepleiere som fikk med seg at alle pasienter skal skåres etter q-SOFA-kriteriene uansett diagnose eller problemstilling.

- Vi tok ny runde med gjennomgang av akuttjournal for sykepleiere. Akuttjournalen blir også endret på grunn av dette, sier hun.

Tester nye ideer

Akuttmottaket har stadig flere ideer på blokka som de tester ut. For tiden har de en sepsisskuff med de viktigste elementene som brukes i sepsismottak. De ønsker også å utvikle egen algoritme for oppstart av antibiotika for inneliggende pasienter som blir septiske i løpet av sykehusoppholdet.

- Det er også ønskelig å se på om pasientene blir plassert på rett omsorgsnivå i forhold til antall/type/alvorlighetsgrad av organsvikt og i tråd med ny prosedyre, sier Brenden.

Råd til andre

Fem helseforetak skal om kort tid i gang med å teste ut sepsistiltakene på sengepost. Brenden har følgende råd til andre som jobber med eller skal i gang med innsatsområdet:

  • Ha representanter fra sykepleiergruppa ved oppstart av innsatsområdet
  • Bruk småskalatesting med PDSA-modellen
  • Feir små framskritt og resultater
  • Sørg for ledelsesforankring
  • Presenter resultater på tavle - sørg for ferske tall
  • Gå gjennom pasientkasuistikker
  • Ha med engasjerte nøkkelpersoner, i hvert fall i oppstartsfasen. Dette skaper glød i resten av gruppa

 

Print