Spesialrådgiver USHT Hordaland Kari Sunnevåg, Sykepleier Anette Fjelltoft , ordfører Siv Høgtun sykehjemslege Lise Fredriksen og institusjonsleder Turid Vigrestad

Fra venstre: spesialrådgiver USHT Hordaland Kari Sunnevåg, sykepleier Anette Fjelltoft, ordfører Siv Høgtun, sykehjemslege Lise Fredriksen og institusjonsleder Turid Vigrestad.

Ordfører i Hordaland imponert over legemiddelgjennomgang

Publisert  Oppdatert 

I Hordaland er flertallet av kommunene i gang med kampanjens tiltak for å forhindre feilmedisinering. Kleppestø sykehjem er et av flere som har oppnådd imponerende resultater.

Tiltak for riktig legemiddelbruk

Sykehjemmene jobber for at pasientene skal få riktige og relevante legemidler, og at årsaken til medisinbruken er kjent for alle som jobber med pasienten.

På Kleppestø sykehjem på Askøy har alle involverte pasienter nå skriftlig begrunnelse for legemidlene de står på, og det totale antallet faste legemidler er redusert med nesten 14 prosent.

Legemiddelgjennomgang gir kvikkere pasienter

De ansatte forteller at pasientene generelt får bedre humør, bedre nattesøvn og mindre smerter og uro. Sykepleier Anette Fjelltoft forteller at én av pasientene kviknet veldig til etter at én av medisinene ble fjernet. Hun kunne etterhvert flytte hjem, til stor glede for henne selv og familien:

«Svigersønnen kom til oss og sa han aldri hadde trodd det var mulig. Det er veldig motiverende for oss som jobber med dette».

Se videoen om resultatene på Kleppestø her

Imponert ordfører

Ordfører på Askøy Siv Høgtun er svært imponert over det sykehjemmet har fått til:

«Som tidligere sykepleier vet jeg hvor viktig det er å sette fokus på riktig medisinbruk. Det er kjekt å se hva de får til på Kleppestø, og at de får satt tiltakene i system».

Krever ikke mye ressurser

Institusjonsleder Turid Vigrestad forteller at tiltakene ikke krever mye ekstra ressurser:

"Det handler om å etablere strukturer og bake de inn i rutinene.  I oppstartsfasen er det naturligvis behov for litt innsats, men når tiltakene først er satt i system går det innenfor regulær drift, uten ekstra tilskudd".

Motiverende tverrfaglig samarbeid

Lege Lise Fredriksen roser lederen for engasjementet. Hun forteller at det tverrfaglige samarbeidet er spesielt givende: 

"Noe av det kjekkeste er de faglige diskusjonene som oppstår på grunn av arbeidet. De er en helt ny nysgjerrighet hos alle, fra leger til hjelpepleiere. Det er kjekt å oppdage ulike synspunkter og at vi kan utfylle hverandre».

Vi trengte disse tiltakene

Prosjektleder ved USHT Hordaland, Kari Sunnevåg, forteller om et stort engasjement for arbeidet i fylket som helhet:

"De som jobber med tiltakene er giret. Vi manglet en felles prosedyre, og nå har vi fått en standard i kommunen. Tiltakspakken er praktisk og prosedyren er god. De involverte sier det er akkurat dette de trengte. I tillegg har vi nå fått et faglig nettverk på tvers av fylket, hvor vi kan utveksle erfaringer og lære av hverandre."

I oktober 2013 møttes 20 team for å vise frem resultater og utveksle erfaringer. Samlingen var i regi av USHT Hordaland og fylkesmannen.

Tips for forankring

Det var ikke bare lett å involvere så mange. Sunnevåg forteller at de startet med å kontakte pleie- og omsorgssjefer, uten å få respons. Etter tips fra andre Utviklingssentre i landet tok hun direkte kontakt med sykehjemmene i kommunene. Responsen var umiddelbar og positiv.

«Det nære samarbeidet med fylkesmannen og økonomisk støtte til å arrangere samlingene har vært til stor hjelp. En annen ting som har hjulpet oss i arbeidet er den nære kontakten med kampanjelederen ved det lokale helseforetaket».

 

Les mer på USHT Hordaland

Print