Legemiddeldamene 2

Prosejektlederne ved Utviklingssenter for hjemmetjenester i bydel Bjerke; f.v. Sølvi Andersen og Ingri Østensen

Oslo først ute med læringsnettverk for hjemmetjenesten

Publisert  Oppdatert 

Alle bydelene i Oslo skal nå delta på læringsnettverk for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenestene. Etter en vellykket spredningsstrategi for sykehjemmene er det hjemmetjenesten som står for tur.

Oslo er det første fylket som sprer tiltakspakken for samstemming og riktig legemiddelbruk til hjemmetjenesten, og den første samlingen starter allerede før det nasjonale læringsnettverket er avsluttet. Det er en engasjert prosjektleder som skal lose oppimot 15 bydeler, i tillegg til noen private hjemmetjenester, gjennom tre samlinger, hvorav den første går av stabelen 26. august.

”Vi har et mål om at 20 brukere i hver bydel skal få samstemt legemiddellisten sin, og at de skal få en legemiddelgjennomgang gjennomført av et tverrfaglig team. Planen er at de skal fortsette med tiltakspakken etter at læringsnettverket er avsluttet. Dette er bare en start,” sier Ingri Østensen, prosjektleder og sykepleiekonsulent ved Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo, bydel Bjerke.

Politisk forankring

Lederne av Oslos hjemmetjeneste har jobbet aktivt opp mot det politiske miljøet, for å få penger og støtte til spredningsarbeidet – det har vært et viktig kriterium for å lykkes med å involvere bydelene.

”Vi har med på laget de som skal ta de politiske avgjørelsene, og det er en enighet og en politisk vilje til å prioritere pasientsikkerhet i Oslo kommune,” sier Østensen.

Det var byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester som sendte ut invitasjon til læringsnettverket, og både byrådsavdelingen samt fylkesmannen har sponset satsingen.

”Vi ble sponset også fordi vi har med oss erfaring fra arbeid med eldre og rusforebygging, og vi tar med oss den kunnskapen inn i læringsnettverket. Vi har en ekstra kompetanse som vil være nyttig nå når vi skal arrangere lokale læringsnettverk”, fortsetter Østensen.

Samarbeid med fastlegen

Hun forteller videre at de har også lyktes med å involvere bydelsoverlegene, hvorav de fleste skal stille på den første samlingen.

”Bydelsoverlegene er viktige samarbeidspartnere for å få til et godt samarbeid med legene. Vi skal legge til rette for at legene har det de trenger for å gjøre en god jobb, og da er bydelsoverlegen en viktig ressurs,” sier Østensen.

Utfordringer

En utfordring for hjemmetjenesten blir å få på plass et bedre samarbeid med fastlegen – et viktig kriterium for å sikre samstemming og riktig legemiddelbruk. Før de kan komme i gang med tiltakspakken må flere bruke mye tid innledningsvis for å få på plass en god samarbeidsform.

En annen utfordring er logistikk – det å få samlet farmasøyt, sykepleier og fastlegen slik at de sammen kan foreta en legemiddelgjennomgang. Løsningen er at farmasøyten har en kallender som de andre booker seg inn på.

Mange hoder tenker bedre enn ett

Til slutt understreker Østensen at hun har lært mye av det nasjonale læringsnettverket, som hun tar med seg videre i det lokale arbeidet.

”Jeg har lært at mange hoder tenker bedre enn ett. Jeg har lært mye om læringsnettverk som metode. En utrolig effektiv måte å lære på, og det er overførbart til andre prosjekter en jobber med”, avslutter hun.

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo var en av tre piloter som testet ut tiltakspakken for samstemming og riktig legemiddelbruk, høsten 2012. Se her for å lese sluttrapporten deres om deres erfaringer fra prosjektet.Print