Pasientsikkerhetsprisutdeling

Helsedirektør Bjørn Guldvog deler ut prisen til Mette Røsbjørgen. Foto: Finn Oluf Nyquist, Helsedirektoratet.

Pasientsikkerhetsprisen 2015 tildelt Mette Røsbjørgen

Publisert  Oppdatert 

Avdelingssjef Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital ble i dag tildelt pasientsikkerhetsprisen 2015 på Helsekonferansen i Oslo. Hun fikk prisen for sin tydelige vilje og evne til å prioritere pasientenes sikkerhet over tid.

Pasientsikkerhetsprisen deles ut årlig av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 til ledere i helse- og omsorgstjenesten som har utmerket seg i pasientsikkerhetsarbeidet. Prisvinneren får tilbud om å delta på det anerkjente Improvement Advisor-kurset i regi av Institute for Healthcare Improvement, til en verdi av 120 000 kroner.   

Begrunnelsen for nominasjonen

Mette Røsbjørgen er avdelingssjef for sykepleietjenester på Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Kandidatene foreslås av medarbeidere, og i begrunnelsen for nominasjonen av Mette Røsbjørgen løftes følgende frem om hennes lederegenskaper:

”Mette Røsbjørgen er som leder ekstremt løsningsorientert, innovativ, inspirerende, handlekraftig, raus og ikke minst inkluderende. Hun er i tillegg sterk, klar og tydelig. Ikke minst er hun en ryddig leder. I kraft av sin personlighet får hun lett folk med seg, også når man står foran utfordrende oppgaver og prosesser.

Røsbjørgen har i kraft av sine karakteristiske lederegenskaper klart å fremme ortopedisk avdeling til en foregangsavdeling når det gjelder pasientsikkerhet ved St. Olavs Hospital. Dette har ført til at man har klart å oppnå meget gode resultater når det gjelder pasientsikkerhet – både relatert til pasientsikkerhetsprogrammet, men også til en sykepleiefaglig trygg og kvalitetssikker helsetjeneste. Dette til det beste for både pasienter og ansatte. 

Komiteens begrunnelse

”Mette Røsbjørgen har imponert juryen ved å vise en tydelig vilje og evne til å prioritere pasientenes sikkerhet over tid.

Hun har satt konkrete mål for å redusere pasientskader i avdelingen, iverksatt tiltak og etablert varige strukturer for vedvarende forbedring. Ved å oppfordre ansatte til å lære av uønskede hendelser og komme med innspill, har hun bidratt til god pasientsikkerhetskultur.

Mette Røsbjørgen fremstår som en dedikert og engasjert leder som involverer og inspirerer medarbeidere og kolleger i forbedringsarbeidet.

Hennes målrettede innsats har bidratt til å forhindre unødige skader hos pasientene.

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 tildeler derfor Mette Røsbjørgen pasientsikkerhetsprisen for 2015.”

Under prisutdelingen ble det påpekt av prisutdeler helsedirektør Bjørn Guldvog at prisen også var en honnør til pasientsikkerhetsarbeidet ved St.Olavs Hospital HF, og trakk spesielt frem administrerende direktør Nils Kværnmo sin mangeårige personlige innsats i pasientsikkerhetsarbeidet. 

Les mer om de nominerte, komiteen og nominasjonsprosessen

Prisvinnerens takketale

Mette Røsbjørgen benyttet anledningen til å takke alle som hadde nominert henne, og sa det var stort å vinne prisen. 

- Pasientsikkerhetsprisen viser at nitidig og hardt arbeid nytter. Som leder for over 100 årsverk kan jeg si at du overhodet ikke oppnår pasientsikkerhet inne på et kontor som leder. Jeg har med en fantastisk gjeng hit i dag som jeg deler prisen med - det er ledere, fagutviklingssykepleiere og pasientsikkerhetssykepleier. Og ikke minst, alle sykepleierne som jobber med pasientene døgnet rundt, sa Røsbjørgen.

Pasientsikkerhetsprisen for ledere ble delt ut av helsedirektør og pasientsikkerhetsprogrammets styringsgruppeleder Bjørn Guldvog. Prisen ble delt ut for første gang i fjor, og da gikk den til Barthold Vonen, medisinsk og viseadministrerende direktør ved Nordlandssykehuset. 

Print