Pasientsikkerhetskampanjen-fotoStigWeston-76

Verktøyet Diagnostic Tool blir nå testet ut. Foto: Stig Marlon Weston.

Vi tester nytt forbedringsverktøy

Publisert  Oppdatert 

Nå testes verktøyet, med arbeidstittelen Diagnostic Tool, på ny av praksisfeltet.

Verktøyet gir et bilde av status på ti viktige områder som samlet påvirker pasientsikkerheten. Målet med testingen er å forbedre verktøyet og presentere en endelig versjon for alle ledere i helse- og omsorgstjenesten til våren.

Diagnostic Tool ble presentert for første gang på Pasientsikkerhetskonferansen i 2017 av Institute for Healthcare Improvement. Presentasjonene skapte stor entusiasme og flere deltakere tok til orde for en norsk versjon. Pasientsikkerhetsprogrammet tok oppdraget og på konferansen i fjor ble det arbeidet med den fornorskede versjonen, som ble presentert i en egen parallellsesjon. Deltakerne ble involvert i prosessen med å forbedre den norske versjonen og mange av deltakerne meldte sin interesse for å teste den i egen enhet.

Sparker i gang forbedringsarbeid

Hensikten med verktøyet er å skape oppmerksomhet og gi motivasjon til en felles innsats i enheten om hva som skal til for å bygge god pasientsikkerhet. Vurderingen av områdene gjøres i felleskap, og dermed blir det også tydelig for alle hvilke områder som må forbedres. Verktøyet er en katalysator for forbedringsarbeid, som skal bidra til en trygg og sikker behandling, hvor brukeren står i sentrum.

Målgruppe

Verktøyet er for ledere i helse- og omsorgstjenester, og bidrar til å styrke utvikling av gode strukturer for læring og forbedring. Ved å reflektere over spørsmål som; om pasienter, brukere og pårørende involveres i behandlingen eller om medarbeidere opplever at det er trygt å si fra om bekymringer, trer strukturer fram og områder som virksomheten bør utvikle og/eller forbedre.

Framgangsmåte

Leder skal gjennomføre vurderingen sammen med en tverrfaglig gruppe medarbeidere som har god kjennskap til enheten. Vurderingsverktøyet er delt inn i ti områder med tre, fire temaer under hvert område. Vurderingen av områdene tallfestes, summeres og plottes inn i et såkalt radardiagram.

Resultatene brukes som utgangspunkt for videre diskusjon og prioritering av hva som må forbedres. I etterkant lages det handlingsplan bestående av milepæler, ansvarsfordeling og når neste vurdering skal skje. Uansett er det det viktigste arbeidet, det som utføres frem til nytt vurderingsmøte. Det er da forbedringsaktivitetene gjennomføres og kvaliteten styrkes.

Kontaktperson er Hilde Skredveit Moen

 

 

Print