Pasientsikkerhetskampanjen-fotoStigWeston-79

(Foto: Stig Marlon Weston)

Presentasjon om ledelse og kvalitetsforbedring

Publisert  Oppdatert 

Skal du snakke om eller jobbe med forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring? Her får du en standardpresentasjon som du kan bruke.

Ledere i helse- og omsorgstjenestene har ansvar for god kvalitet og trygge tjenester. Selv om kvaliteten i norsk helse- og omsorgstjenesten er god, er det også store forskjeller og rom for forbedringer.

- Det er av stor betydning at ledere på alle nivåer jobber systematisk med forbedring. Mye er bra, men vi må bli bedre til å lære av andres erfaringer, sier avdelingsdirektør Anne-Grete Skjellanger i Helsedirektoratet.

Forskriften beskriver hvilke plikter ledere har til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. 

For å bidra til at flere i helse- og omsorgssektoren skal kjenne til forskriftens innhold, har avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet utarbeidet veiledende materiell i form av en standard powerpoint-presentasjon. Standardpresentasjonen kan brukes av alle som skal snakke om eller jobbe med ledelse og kvalitetsforbedring. Hensikten er å gi en oversikt over intensjon og krav i forskriften til ledere og ansatte i egen organisasjon.

Les mer og hent presentasjonen nederst HER.

Print