Hilde, Anne-Grete og Aleidis på læringsnettvek om trygg utskrivning

Presentasjoner læringsnettverk trygg utskrivning

Publisert  Oppdatert 

Her er presentasjonene som ble holdt på læringsnettverket for trygg utskrivning.

I høyre marg finner du presentasjoner holdt på læringsnettverkene for trygg utskrivning. Fem team fra psykisk helse, fire team fra korttidsavdelinger på sykehjem og sju fra somatikk deltok. Samling 2 ble holdt 18. januar 2018 i Stjørdal.

Print