Randi-Tangvik2-lav

Randi Tangvik var en av innlederne på første samling. Hun jobber på Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring og er medlem av ekspertgruppa.

Presentasjoner lærings-nettverk underernæring

Publisert  Oppdatert 

Her er presentasjonene som ble holdt på de tre samlingene i læringsnettverket om underernæring.

Presentasjonene i høyre marg ble holdt 22. - 23. mars, 30. august og 23. november i Stavanger, på de tre samlingene i læringsnettverket om forebygging og behandling av underernæring. 160 deltakere fra hjemmetjeneste, sykehjem og sykehus var samlet.

Print