Pasientsikkerhetskonferansen2018-fotostand_foto-StigMWeston-18

Et av høydepunktene i 2018 var pasientsikkerhetskonferansen med 1300 deltakere. Her er deltakere fra pasient- og brukersikre Tønsberg kommune.

Programmet er over, slik fortsetter arbeidet

Publisert  Oppdatert 

Takk til alle dere i helse- og omsorgstjenesten som har jobbet hardt med pasientsikkerhet i 2018! Nå ser vi fremover mot 2019.

Jobben med å skape verdens tryggeste helse- og omsorgstjeneste er en prioritert oppgave i mange sykehus og kommuner. Innsatsen som legges ned i forbedringsarbeid hver dag er imponerende, og det har vært gledelig å dele forbedringshistorier fra store og små avdelinger over hele landet i 2018.

Årsskiftet markerer et skille i måten pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har vært organisert på, ettersom det er slutten av perioden for programmet. Pasientsikkerhetsprogrammet opphører, men arbeidet for å forbedre pasientsikkerheten skal fortsette. Hva dette innebærer kan du lese mer om lengre ned i denne saken.

2018: fra sepsisspill til deltakerrekord

Før vi går til 2019 kaster vi et blikk tilbake på noen av høydepunktene i 2018:

 • Forbedringsguiden er en viktig veileder og inspirasjonskilde i forbedringsarbeidet, og stod klar i august. Vi håper du tar en titt.
 • Pasientsikkerhetskonferansen 2018 satte ny deltakerrekord med 1300 deltakere. Denne videoen summerer opp noen av høydepunktene, og om du vil gå lengre ned i materien kan du finne de fleste presentasjonene her.
 • Ekstra hyggelig var det å dele ut Forbedringsprisen til overlege Anlaug Vatne for hennes arbeid med å redusere antibiotika blant nyfødte. Her kan du lese sak i NRK og her kan du lese vårt intervju med prisvinneren.
 • Årets pasientskadetall viste at det oppstår pasientskader i 13,7 prosent av sykehusoppholdene, og halvparten kunne vært forebygget. Det betyr at langt flere enn i dag må prioritere pasientsikkerhetsarbeid høyere.
 • Gode forbedringshistorier, som fra denne høyrisikoavdelingen på St. Olavs hospital som gikk 204 dager uten trykksår, er viktig for å vise at forbedringsarbeidet nytter. Del gjerne resultatene deres med oss!  
 • Flere tiltakspakker er oppdatert i løpet av året, som tiltakspakken om underernæring og tiltakspakken om forverret tilstand. I tillegg ble en helt ny tiltakspakke lansert: tidlig oppdagelse og behandling av sepsis er nå tilpasset sengepost også. Begge tiltakspakkene for sepsis finner du her.
 • Dere har markert viktige dager som Stopp Trykksår, forebygging av overdose og «Hva er viktig for deg?». Sjekk ut hvordan behandlingspersonell i Fredrikstad og Lørenskog kommune markerte «Hva er viktig for deg?»-dagen, og bli inspirert til 6. juni 2019!
 • I mai deltok vi på International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Amsterdam og hadde gleden av å ta i mot mange av dere på norsk mottakelse. Vi håper vi sees på neste forum i Glasgow i mars!
 • Årets klikkvinner på Facebook var uten tvil fantastiske Tegnehanne og Helse Vest IKTs morsomme og lærerike spill for sepsisagenter.
 • Stadig flere leger benytter seg av Visittstolen, og i april ble 1400 stoler sendt ut til sykehus. Vi håper flere sykehus og, ikke minst, kommuner lar 2019 bli året de tester ut det nyttige hjelpemidlet.
 • Vi vet at tavlemøter er viktige for å følge opp forbedringsideer. Derfor er det ekstra hyggelig å avslutte året med denne videoen som viser hvordan man gjennomfører et slikt møte. 

Veien videre for pasientsikkerhetsarbeidet

Det som i dag heter pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 ble startet i 2011 som er treårig pasientsikkerhetskampanje. Etter de tre årene var gått, ble det videreført som et femårig pasientsikkerhetsprogram, som skulle gå ut 2018.

Så – hva skjer egentlig nå?

Å få til endring er krevende. Hele 70% av alle endringsinitiativer feiler, og det tar opp til 17 år å implementere ny kunnskap. Pasientsikkerhetskampanjen og -programmet et endringsinitiativ. Vi gir oss ikke etter bare 8 år.

Konseptet og navnet I trygge hender 24-7 skal leve videre. Det vil fortsatt være en paraply for mye av arbeidet som skjer innen pasientsikkerhet kvalitetsforbedring. Helt konkret vil denne nettsiden og kanalene i sosiale medier bestå som i dag. Rent praktisk vil det tidligere sekretariatet for pasientsikkerhetsprogrammet gå over til å bli avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Fremover skal vi blant annet fortsette med nasjonale initiativer som:

 • Arenaer for erfaringsutveksling – som Pasientsikkerhetskonferansen (som avholdes 26.-27. september 2019)
 • Bidra til kompetansebygging og opplæringsprogrammer
 • Formidle kunnskap og trender
 • Støtte implementering av Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring
 • Igangsette nye nasjonale satsinger

I løpet av 2019 vil det komme en nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhetsarbeidet, som vil peke på konkrete tiltak fremover.

Mye er gjort i løpet av de siste årene, men fortsatt utsettes for mange pasienter i Norge for skade. Det skal vi fortsette å jobbe med, så det er ingen grunn til å slippe gasspedalen i forbedringsarbeidet. Vi gleder oss til fortsatt godt samarbeid i 2019!

 

Print