Gruppebilde-sekr-bredde

Foto: Stig Marlon Weston

Programmet inn i ny avdeling

Publisert

Pasientsikkerhetsprogrammet går inn i en nyopprettet avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Fra 1. mars 2018 får Helsedirektoratet ny struktur. Som en del av omorganiseringen vil det opprettes en avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Her vil flere av satsingene innen pasientsikkerhet samles, deriblant pasientsikkerhetsprogrammet, trygghetsstandard for sykehjem og meldeordningen for uønskede hendelser.

Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder for pasientsikkerhetsprogrammet, vil lede den nye avdelingen. Pasientsikkerhetsprogrammet er et femårig program som varer ut 2018. Programmet vil jobbe som vanlig ut perioden. HER ser du aktivitetene i år.

Til høsten vil man avklare hvordan man skal jobbe med pasientsikkerhetsarbeidet gjennom den nye avdelingen fra 2019 og framover. Men Skjellanger sier at det bare er å fortsette arbeidet med innsatsområdene med fullt trykk.

- Det er flott at de ulike miljøene blir samlet så vi får forent kreftene til det beste for helsetjenesten. Vi vil jobbe videre med pasientsikkerhet også etter 2018. Til høsten skal man se på formen på dette arbeidet. Vi oppfordrer alle til å fortsette det flotte arbeidet med tiltakspakkene videre, sier hun.

 

Print