201604-ihi-coaching-pedersen

Rammeverk for sikker, pålitelig og effektiv omsorg

Publisert  Oppdatert 

Bli kjent med Institute for Healthcare Improvements rammeverk som gir tips om hvordan virksomheter kan bygge et helhetlig og varig system for pasientsikkerhet.

Institute for Healthcare Improvement (IHI) er et verdensledende miljø innen forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. De har utgitt et notat kalt «A Framework for Safe, Reliable, and Effective Care» som kan være svært nyttig også for oss i Norge. Dette vil også presenteres på Pasientsikkerhetskonferansen 2017.

Notatet gir råd og veiledning for hvordan virksomheter kan ta tak i viktige strategiske, kliniske og organisatoriske komponenter som er nødvendige for å bygge et helhetlig og varig system for pasientsikkerhet, ikke bare en samling av enkeltstående forbedringsprosjekter.

Notatet tar opp følgende:

  • To grunnleggende områder: kultur og læringssystem. Både hva som ligger i de to områdene, samt hvordan de må sees i sammenheng.
  • Definisjoner og strategier for å innføre  følgende ni komponenter: ledelse, psykologisk sikkerhet, ansvarlighet, samarbeid og kommunikasjon, forhandling, gjennomsiktighet, pålitelighet, forbedring og måling, samt kontinuerlig læring.
  • Involvering av pasienter og deres familier. Dette er kjernen i rammeverket og det som driver innsatsen for å skape trygg, pålitelig og effektiv omsorg.

De ulike organisasjonene i helse- og omsorgstjenesten kan bruke rammeverket som et kart for å veilede dem i å anvende prinsippene, og som et diagnostisk verktøy for å vurdere arbeidet til dags dato.

HER kan du laste ned notatet (krever opprettelse av gratiskonto hos IHI). 

Print