Forebygging av fall

Reviderte tiltak for forebygging av fall

Publisert  Oppdatert 

Tiltak og målinger for forebygging av fall i helseinstitusjoner er nylig revidert. Finn den nye tiltakspakken her.

Etterspurt revisjon

- Den reviderte utgaven har vært etterspurt av mange klinikere, så det er svært gledelig at arbeidet nå er i havn, sier Maren Schreiner, prosjektleder og seniorrådgiver i pasientsikkerhetsprogrammet.

Innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet er for tiden under oppdatering, blant annet for å undersøke om det har kommet nye eller endrede føringer for forebyggende tiltak. Dette er den første revideringen av tiltakspakkene, og både tiltak og målinger er utviklet av pasientsikkerhetsprogrammet i samarbeid med fagmiljøet.

Tiltakspakken er primært for institusjoner, men den vil testes ut i hjemmetjenesten for å se hvordan den kan tilpasses hjemmetjenestens måte å jobbe på. Du finner tiltakspakken i margen til høyre.

Tiltak som kan forebygge fall

Følgende tiltak inngår i den reviderte utgaven:

Tiltak 1: Risikovurdering

Tiltak 2: Standardtiltak for alle pasienter med forhøyet fallrisiko

  • Legemiddelgjennomgang
  • Huskeliste for pasientrom
  • Tilsyn ved behov
  • Pasient- og pårørendeinfo.
  • Opprettholde aktivitet og trening

Tiltak 3: Tverrfaglig utredning

Tiltak 4: Individuelt tilpassede tiltak

Tiltak 5: Overføring av informasjon om risikovurdering og tiltak

Bruk målinger fra den opprinnelige eller nye tiltakspakken

Forbedringsteam som allerede bruker den opprinnelige tiltakspakken, kan velge om de vil fortsette med målingene som lå i denne eller ta i bruk de nye. Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler imidlertid at nye forbedringsteam starter opp med de reviderte tiltakene og de nye målingene.

- Vi håper den reviderte tiltakspakken tas i bruk slik at vi kan forebygge flest mulig fall i helsetjenesten, sier Elisabeth Østensvik, FoU-leder ved Utviklingssenter for sykehjem i Østfold og medlem av ekspertgruppen for forebygging fall.

Print