2016-fs-guldvog-talerstol

Helsedirektør Bjørn Guldvog ba andre om å følge de gode eksemplene på forbedringer fra flere deler av helse- og omsorgstjenesten.

Roste forbedringsinnsats og kongen

Publisert  Oppdatert 

Helsedirektøren viste til gode eksempler på forbedringer og kongens åpenhet i sin tale på Forbedringssamlingen.

Hans Majestet har vært forbilledlig åpen om helsen sin, sa helsedirektør Bjørn Guldvog i åpningstalen onsdag. Over 700 helsepersonell hadde møtt opp på Gardermoen for å lære om og diskutere pasientsikkerhet.

Guldvog sa at kongen hadde blitt beskrevet som drømmepasienten, kunnskapsrik og avbalansert.
Helsedirektøren la vekt på gode systemer for at helsepersonellet skal jobbe på best mulig måte. Målet er at alle skal være i trygge hender.

Guldvog var opptatt av god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, og viste til kongens uttalelser om at det som var rutine for legene, ikke var det for pasienten.

- Kongen går inn i kjernen av hva det vil si å være pasient, sa han.

Færre pasientskader

Guldvog snakket også om Bare spør-kampanjen der pasienter oppfordres til å spørre om det de lurer på. Han viste til nye tall på pasientskader. 2 prosent færre pasienter opplevde minst én skade i helsetjenesten i 2014 i forhold til 2011.

- Det kan bety at det oppsto pasientskader ved 12.500 færre pasientopphold, sa helsedirektøren.

Forbedringer

Guldvog hadde gode eksempler på forbedringer fra flere hold i helsetjenesten. Ved Helse Stavanger har de jobbet systematisk med å redusere fall på 20 sengeposter, og har hatt imponerende resultater. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge har de nesten lykkes med å eliminere trykksår på lungeposten. De hadde ingen trykksår på nesten to år.

På Sykehuset Telemark bruker de i snitt nå 4,5 minutter på å få hjerneslagpasienter til CT-skanning etter innkomst. Oppsalhjemmet i Oslo imponerer med sine tavlemøter. Sykehusene i Ålesund, Molde, Volda, Kristiansund, Haugesund, Finnmarkssykehuset og Ahus har kjørt Bare spør-kampanjer.

Nå har Guldvog en utfordring til helsevesenet. Undersøkelser viser at det kan ta 17 år å få implementert endringer. Vi har ikke den tiden, da skades mange pasienter. Vi kan klare det på 17 uker, mente han.

Lærte av feilvurderinger

Etter Guldvog fortalte overlege Stian Westad om den dagen feilvurderinger fikk fatale følger. En baby døde etter fødsel. Westad fortalte at både han og avdelingen hans har lært svært mye. Blant annet var det viktig å raskt plassere ansvaret. De har også endret rutiner og kommunikasjonen.

Overlegen var opptatt av hva åpenhet har å si for tilliten til helsevesenet, oppfordret helsepersonell til å være åpne.

- Tenk at «jeg har også et ansvar for hva slags type helsevesen vi skal ha», sa han til helsepersonellet og helselederne i salen.

Print