IMG_1242

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har gode erfaringer med sin egenutviklede SVK-pakke, der de gode rutinene er «pakket inn» i selve utstyret.

Rutinene ligger i utstyret

Publisert  Oppdatert 

Innsetting av sentralt venekateter medfører stor risiko for blodbaneinfeksjon, fordi kateteret settes inn i vener som går direkte til hjertet.

For å minske risikoen for slike infeksjoner har kampanjen utviklet en tiltakspakke, som skal bidra til å forebygge infeksjoner.

Tiltak for å forebygge SVK-relaterte infeksjoner

 1.   Etterlevelse av kritiske faktorer ved innleggelse av SVK

  • Velg optimalt innstikksted
  • Desinfiser innstikksted
  • Utfør håndhygiene
  • Bruk steril frakk, munnbind, sterile hansker og hette ved innleggelse.
  • Dekk pasienten med sterilt dekke
  • Dekk i nnstikkstedet med steril forbinding.

2. Vurder daglig om det foreligger indikasjon for SVK

Her finner du tiltaksdokument og annet materiell til læringsnettverket

Pilotsykehus utviklet egen pakke

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) avdeling Tromsø deltok nylig i pasientsikkerhetskampanjens pilotprosjekt knyttet til Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter (SVK).

Noe av det første sykehuset gjorde, var å lage og ta i bruk såkalte SVK-pakker, som er med på å ivareta elementer i innsatsområdets tiltakspakke. Den fysiske pakken inneholder kateter og tilhørende utstyr, i tillegg til sterile hansker og frakk. Innholdet er pakket slik at frakken og hanskene ligger øverst. Dermed er man steril og tildekket før kateteret røres.

Rutinene ligger i utstyret

Tidligere ble de ulike tingene man trengte for å sette sentralt venekateter hentet fra ulike steder, noe som gjorde infeksjonsfaren større. I SVK-pakken er de gode rutinene «pakket inn» i selve utstyret. Resultatet er bedre rutiner, uten at det koster sykepleierne mer tid eller arbeid.

I tillegg til kateterpakken, laget sykehuset selv egne spørsmålskort for å registrere hvordan rutinene i pilotprosjektet ble fulgt.

Etter fem måneder med piloten, så UNN Tromsø tydelige resultater. Prosjektet førte til en rekke konstruktive diskusjoner innad, i tillegg til at man avdekket at rutinene ikke alltid ble fulgt før prosjektet.

- Veldig nyttig

Spesialsykepleier på intensivavdelingen og leder av pilotprosjektet ved UNN Tromsø, Elin Staffenak, mener prosjektet har ført med seg mye godt.

- SVK-pakken har vist seg å være veldig nyttig, og har gjort det mye enklere å følge rutiner, sier hun.

På andre samling i læringsnettverket delte hun sine erfaringer, i håp om å inspirere andre sykehus til å ta i bruk de samme metodene som UNN Tromsø har gjort. Der demonstrerte hun også SVK-pakken, som fikk stor oppmerksomhet fra andre deltakere på samlingen. Etter demonstrasjonen sikret en av de andre deltakerne seg den fysiske pakken, med sikte på å lage noe tilsvarende i eget sykehus.

Les mer om pasientsikkerhetskampanjen ved UNN.Print