Oppsalhjemmet-11

Vil du lede forbedringsarbeid og lære mer om å sette mål, teste ut endringer i liten skala og lære metoder for å implementere og spre forbedringer? Et nytt kull forbedringsagenter starter opp til neste år. (Foto: Stig Marlon Weston)

Søk og bli forbedringsagent

Publisert  Oppdatert 

Vil du sette i gang og lede ambisiøse forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Et nytt kull forbedringsagenter starter opp i april 2017.

Nordisk forbedringsagentutdannelse gir kompetanse i å drive og lede effektivt forbedringsarbeid i helsetjenesten. Et nytt kull starter opp i mai neste år. Programmet går over åtte måneder, inkludert tre samlinger og 5-6 videokonferanser.

Utdanningen er et samarbeid mellom Det norske pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 og Dansk Selskab for Patiensikkerhed. Her vil du lære hvordan du setter i gang og leder ambisiøse forbedringsprosjekter som kan føre til vedvarende forbedringer til det beste for pasient og pårørende. I løpet av utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt i egen virksomhet.

Utdannelsen vil gi kompetanse i:

  • Lede forbedringsarbeid og involvere både medarbeidere, pasienter og pårørende
  • Sette ambisiøse, men realistiske mål for forbedringsarbeid
  • Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring
  • Metodisk teste ut endringer i liten skala
  • Metoder for å implementere og spre forbedringer
  • Kriterier for å sikre vedvarende forbedring

Deltakerne vil motta veiledning underveis.

Hvem kan melde seg på?

Utdannelsen er først og fremst rettet mot klinikere som arbeider i klinisk praksis.

Alle som deltar skal ha et klinisk forbedringsprosjekt som de skal jobbe med i løpet av perioden. Prosjektet må ta utgangspunkt i et reelt problem på egen arbeidsplass og være godkjent av nærmeste leder. Vi ber derfor om kort prosjektskisse vedlagt søknaden. Skjema lastes ned i høyre marg. Les mer om hva som er et egnet forbedringsprosjekt for utdannelsen.

Datoer for samlingene

• Samling 1: 22.5 – 24.5 2017 København

• Samling 2: 12.9 – 13.9 2017 Oslo

• Samling 3: 14.3 – 15.3 2018 København

I tillegg kommer innleveringer og videokonferanser. Det er forventet at deltager kan jobbe med prosjektet i løpet av arbeidstiden.

Søknadsfrist: 31. oktober 2016

Påmelding skal sendes til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no primært via de regionale helseforetakene og utviklingssentrene i fylkene. Søkere vil få beskjed om tildeling av plass i løpet november 2016.

Spørsmål om opplæringsprogrammet eller påmelding kan rettes til Ida Waal Rømuld: Ida.Waal.Romuld@helsedir.no, Tlf. 452 87 959.

Print