Helse Vest fremfører en egen medisinliste-rap.

Den avsluttende samlingen i læringsnettverket for samstemming av legemiddellister bar preg av entusiastiske og engasjerte deltakere, her illustrert ved Helse Vest sin fremføring av en egen "medisinliste-rap". (Foto: Pasientsikkerhetskampanjen)

Samstemming av legemiddellister på rett vei

Publisert  Oppdatert 

Samstemming av legemiddellister er kjent som en vanskelig og tidkrevende prosess. Teamene som deltok på tredje og siste samling i det nasjonale læringsnettverket, kan likevel vise til at de nå er et godt stykke på vei.

Krevende, men engasjerende

I alt 26 team fra helseforetak landet rundt deltok på den avsluttende samlingen for læringsnettverket i samstemming av legemiddellister som pasientsikkerhetskampanjen holdt på Gardermoen 24. mai.

Samstemming av legemiddellister går ut på å sette i verk tiltak som skal sikre at pasienter har med seg en oppdatert og samstemt medisinliste ved inn- og utskrivning av sykehus. Fastleger er sentrale samarbeidspartnere.

Teamene har vært igjennom en læringsprosess på syv måneder, og de møttes nå en siste gang for å utveksle erfaringer og stake ut veien for det videre forbedringsarbeidet og spredning av tiltak i egen organisasjon.

Under samlingen viste deltakerne stor grad av entusiasme og engasjement for kampanjearbeidet, noe som spesielt kom til uttrykk da representantene fra Helse Vest gikk opp på scenen og fremførte en egen "medisinliste-rap" (se tekst i høyre marg).

Flere av teamene opplever imidlertid at implementeringen er tidkrevende, og at de bare akkurat har kommet i gang med tiltakene. Mange møter skepsis mot å innføre slike legemiddellister og opplever at ledelsesforankring er avgjørende for arbeidet.

Informasjonstiltak gir resultater

Lokale informasjonstiltak har vist seg å være sentralt. Teamene har derfor gjennomført en rekke informasjonstiltak overfor kollegaer, pasienter og besøkende. Gjennomgående har teamene oppnådd økt oppmerksomhet i sykehusene på viktigheten av at pasientene har en oppdatert liste med informasjon om hvilke medisiner de står på.

Mange har også kommet i gang med målinger som viser at gode resultater er på vei. Blant annet kan flere vise til et løft i kvaliteten på legemiddelavsnittet i epikrisemalen.

Skryt fra kampanjeledelsen

- Jeg er imponert og takknemlig for den innsatsen som gjøres i helseforetak rundt omkring i landet for å sikre pasientene oppdaterte og samstemte legemiddellister, sier seniorrådgiver og pilotleder Morten Finckenhagen i pasientsikkerhetskampanjen.

- Vi vet at det er et krevende arbeid som de ulike kampanjeteamene nå legger ned, men samstemte legemiddellister er en sak som er alt for viktig til at vi kan la være å gjøre noe. Vi har et hårete mål om å komme på pallen i verden når det gjelder samstemte medisinlister – og vi kan klare det, oppmuntrer Finckenhagen.

Vestre Viken vant pris

Alle teamene hadde laget hver sin plakat med illustrasjon og oversikt over egne arbeidsmetoder, tiltak og resultater som de hengte opp i konferanselokalet som en demonstrasjon på hva de har fått til så langt.

Plakaten fra Vestre Viken HF ble kåret som vinner av deltakerne og teamet kunne reise hjem med en flunkende ny iPad på deling.

Vestre Viken HF plakat

 

Les mer om samstemming av legemiddellister her

 

(Publisert 30.05.2012)

Print