Oppsalhjemmet-2

Pasientsikkerhetsprogrammet vil jobbe enda mer mot kommunal helse- og omsorgstjeneste framover. (Foto: Stig Marlon Weston)

Satser enda mer på kommunene i revidert strategi

Publisert  Oppdatert 

Pasientsikkerhetsprogrammets styringsgruppe har vedtatt en revidering av programmets strategi. Strategien er gjeldende ut programperioden i 2018.

I programmets siste periode skal innsatsen økes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Programmet har utarbeidet en konkret handlingsplan for dette arbeidet. Det vil også bli en bedre balanse i representasjonen av kommunene i alle programmets organer.

Kommunene oppfordres til å jobbe med alle relevante innsatsområder, men bør som minimum jobbe med innsatsområdet riktig legemiddelbruk, som måles gjennom nasjonal kvalitetsindikator for legemiddelgjennomgang.

Et av programmets tre hovedmål er å bygge varige strukturer for pasientsikkerhet. Dette vil få økt fokus i den siste perioden, og programmets oppgaver vil gradvis overføres til tjenestene. Fremover vil Helsedirektoratet få ansvar for fremtidig revidering av tiltakspakker og undersøkelse av pasientskade, og de regionale helseforetakene får ansvar for kartlegging av pasientsikkerhetskultur.

I margen til høyre (nederst på mobil) finner du revidert strategi.

Print