_33V4333-lav

Foto: Guro Skjelderup

Send inn pasientskadetallene for 2016

Publisert  Oppdatert 

Innen 2. mai må GTT-teamene levere årstall for pasientskader i 2016. Samtidig er det tid for å legge inn tertialdata for 1. september til 31. desember.

Årsskjema for 2016 er tilgjengelig HER. Klikk på materiell nederst på siden.

Neste frist for tertialdata for GTT er også 2. mai. Deretter er neste frist 6. oktober. Da skal tall fra 1. januar til og med 30. april 2017 rapporteres inn.

Parameter «prosentandel av innleggelser med en pasientskade» rapporteres tre ganger i året og brukes i det nasjonale dashbordet for pasientsikkerhetsprogrammet. Innrapportering betyr i praksis at teamene sørger for at data ligger i Extranet og gir beskjed om dette til sekretariatet. Sekretariatet vil hente data direkte fra Extranet.

Print