201604-Visittstol

Setter seg ned under visitten

Publisert  Oppdatert 

Åtte helseforetak over hele landet tar nå i bruk til sammen 400 visittstoler. Der sitter legene øye til øye når de snakker med pasienten.

Legevisitten tar like kort tid om du står eller setter deg, mente brukerutvalget på Vestre Viken HF. Dermed utviklet de ideen om en visittstol. Hensikten var at legen skulle sette seg ned under visitten og snakke med pasienten i øyenhøyde, istedenfor å stå ved sengen og se ned på pasienten. Det ville signalisere tid, respekt, kontakt og jevnbyrdig kommunikasjon. 

Når legen sitter, kan pasientene lettere stiller spørsmål om alt fra plager til hva som skjer under behandlingen. Legen vil kunne fange opp viktig informasjon fra pasienten og gi riktig informasjon på riktig tid. Det kan redusere risikoen for feil og misforståelser.

Bærum sykehus testet i fjor ut visittstolen som nasjonal pilot. (Se fullt bilde av stolen nederst i saken). Bærum brukte egne skjemaer for å sjekke hvor ofte legene brukte stolen og hva pasientene synes.

Medisinsk obs-post var første seksjon ut til å ta stolen i bruk, og målingene så langt sier at den er i hyppig bruk og at pasientene opplever det som positivt at legene setter seg ned under samtalen. Det gir en bedre dialog og det signaliserer at legene har tid til å lytte til pasienten, forteller sykehuset til pasientsikkerhetsprogrammet.

Nå har åtte nye helseforetak fått de oransje visittstolene som pasientsikkerhetsprogrammet har fått laget. Av hygieniske årsaker anbefales det at det er en stol per rom på sengeposten, og at den ikke flyttes rundt. Derfor finnes stolen bare på enkelte avdelinger på helseforetakene.

Visittstolen ble presentert på Forbedringssamlingen til programmet i forrige måned. Den ble så populær at det nå er tomt for stoler. Vi vil i første omgang høre mer om erfaringene på de åtte helseforetakene før vi vil vurdere å lage flere stoler.

Visittstol8

Print