logo-I_trygge_hender-nyhetsbilde

Si din mening om oss

Publisert  Oppdatert 

Hjelp oss å bli bedre. Deloitte gjør nå en spørreundersøkelse for oss for å få inn erfaringene med å jobbe med pasientsikkerhet gjennom et slikt program.

Pasientsikkerhetsprogrammet skal evalueres og justeres. I disse dager sendes en spørreundersøkelse ut via de regionale programlederne og utviklingssentrene (USHT). Der bes ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten om å dele sine erfaringer. I helseforetakene gjelder det klinikksjef/avdelingssjef og avdelingsleder/enhetsleder/avdelingssykepleier i alle relevante enheter. Det kan være avdelinger hvor de jobber med tiltakspakker, eller der pakkene er relevante men avdelingen ikke er i gang ennå.

Mottakerne av spørreundersøkelsen i kommunehelsetjenesten er alle ledere og medarbeidere som har deltatt i læringsnettverk i regi av USHT, eller som på annen måte er involvert i arbeidet med pasientsikkerhet i regi av pasientsikkerhetsprogrammet.

Tilbakemeldingene fra ledere og ansatte i tjenestene er viktige for at Deloitte skal kunne evaluere hvordan programmet fungerer. Vi håper derfor så mange som mulig vil prioritere å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen tar 10 til 15 minutter, og du blir spurt om organiseringen av pasientsikkerhetsprogrammet, hvordan det jobbes med programmet lokalt og erfaringene med å jobbe med pasientsikkerhet gjennom et slikt program.

Svarfristen er 8. januar.

 

Print